Hyppää pääsisältöön

Siirtohaku

Kenelle siirtohaku on tarkoitettu?

Siirtohaussa voivat hakea korkeakoulua tai alaa vaihtavat opiskelijat. Siirtohaun kautta hyväksytyn opiskelijan opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen. Tutkinnon tavoitteellisesta suoritusajasta vähennetään se aika, jonka olet jo käyttänyt aloittamasi tutkinnon suorittamiseen. Myös käyttämäsi läsnä- ja poissaolokaudet siirtyvät opiskeluoikeuden myötä.

Osio Näin haet siirtohaussa kertoo siirtohaun hakumenettelystä ja Hakukelpoisuus siirtohaussa puolestaan siitä, onko siirtohaku sinulle soveltuva hakuväylä. Korkeakoulun sisällä tapahtuva siirtyminen voi tilanteesta riippuen olla joko osa siirtohakua tai edellyttää muunlaista hakeutumista, nykyiset opiskelijat saavat lisätietoa omasta korkeakoulustaan.

Hakuajat ja liitteiden toimittamisen määräajat

Tampereen yliopisto

Huom! Tälle sivulle päivitetään kevään 2023 hakua koskevat tiedot Tampereen yliopiston osalta lokakuun loppuun mennessä.

Siirtohakua voidaan järjestää keväisin ja syksyisin. Yliopistolla ei ole syksyn siirtohakua.

Hakuaika kevät 2022

2.5.–16.5.2022 klo 15.00.

Liitteet

23.5.2022 klo 15.00 mennessä

TAMK

Siirtohakua voidaan järjestää keväisin ja syksyisin.

Hakuaika kevät 2022

2.5.–16.5.2022 klo 15.00.

Hakuaika syksy 2022

30.9. - 14.10.2022 klo 15.00

Haettavana olevat koulutukset

Tampereen yliopisto

Huomaathan, että kaikkiin koulutuksiin ei voi hakea siirtohaussa.

Tampereen yliopiston siirtohaun hakukohteet ovat mukana yliopistojen yhteisessä siirtohaussa, jossa ei ole valtakunnallista hakukohdemäärärajoitusta. Huomioithan, että hakukohteista enintään kaksi voi olla Tampereen yliopiston siirtohaun hakukohteita.

Huom! Siirtohaussa ei haeta maisteriohjelmiin. Näihin hakeutuminen tapahtuu korkeakoulujen yhteishaun hakuaikana. Jos alempi korkeakoulututkintosi (kandidaatintutkinto) on jo valmis tai valmistumassa hakukeväänä, sinun tulee hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tarkemmat tiedot löydät maisteriohjelmien valintaperusteista.

TAMK

Huomaathan, että kaikkiin koulutuksiin ei voi hakea siirtohaussa.

Huom! Siirtohaussa ei haeta YAMK-ohjelmiin. Näihin hakeutuminen tapahtuu korkeakoulujen yhteishaun hakuaikana. 

Näin haet siirtohaussa

Tampereen yliopistoon

 1. Tutustu siirtohaussa haettavana olevaan tarjontaan ja selvitä, oletko kelpoinen hakemaan haluamaasi koulutukseen siirto-opiskelijana. Edellytyksenä on yleensä tietty määrä haettavan alan opintoja.
 2. Lue huolellisesti valitsemiesi hakukohteiden valintaperusteet ja hakuohjeet.
 3. Täytä hakulomake siirtohaun hakuaikana (2.5.-16.5.2022 klo 15.00) osoitteessa Opintopolku.fi.
 4. Hakulomake pyytää sinua lataamaan liitteiksi mm. opintosuoritusotteen ja opiskelijatodistuksen. Lataa sinulta pyydettävät liitteet ohjeiden mukaisesti määräaikaan mennessä (ks. kohta "Liitteet siirtohaussa" alla).
 5. Seuraa sähköpostiasi ja Oma Opintopolku –palvelua säännöllisesti.
 6. Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku –palvelussa ja ilmoittaudu lukuvuodelle. Kun otat siirtohaussa paikan vastaan, siirron kohteena ollut opiskeluoikeutesi aiemmassa korkeakoulussa päätetään automaattisesti.

Toisesta suomalaisesta yliopistosta saadun opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeuden siirtyminen siirtohaussa

Mikäli toisesta suomalaisesta yliopistosta siirtyvä opiskelija tulee valituksi siirto-opiskelijana Tampereen yliopistoon, hänet voidaan hyväksyä jatkamaan aineenopettajan pedagogisia opintoja Tampereen yliopistossa. Tämä edellyttää, että opetettava aine on Tampereen yliopiston koulutusvastuulla.

Opiskelija saa ajallisesti rajatun opinto-oikeuden aineenopettajan pedagogisiin opintoihin opintoaikojen rajoituslain mukaisen opiskeluaikansa puitteissa, kuitenkin siten, että pedagogiset aineopinnot on aloitettava viimeistään siirtovalinnastaan seuraavan toisen läsnäololukuvuoden alkaessa. Katso lisätietoa aineenopettajan pedagogisten opintojen valintaperusteista.

TAMKiin

Ohjeet siirtohaussa hakemiseen löydät TAMKin siirtohaku -sivustolta.

Hakukelpoisuus siirtohaussa

Tampereen yliopisto

Voit hakea siirtohaussa, mikäli suoritat suomalaisessa korkeakoulussa parhaillaan alempaa korkeakoulututkintoa (kandidaatti) ja haluat

 • siirtää opiskeluoikeutesi toiseen korkeakouluun samalle tai läheiselle alalle tai vaihtaa alaa (Tampereen yliopiston osalta toisesta yliopistosta Tampereen yliopistoon).
 • vaihtaa tutkinto-ohjelmaa tai koulutusta Tampereen yliopiston sisällä (poikkeuksena diplomi-insinöörikoulutukset, joiden kesken vaihtoa haetaan sisäisellä menettelyllä - ei varsinaisessa siirtohaussa).

Huom! Siirtohaussa ei haeta maisteriohjelmiin. Näihin hakeutuminen tapahtuu korkeakoulujen yhteishaun hakuaikana. Jos alempi korkeakoulututkintosi (kandidaatintutkinto) on jo valmis tai valmistumassa hakukeväänä, sinun tulee hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tarkemmat tiedot löydät maisterikoulutusten valintaperusteista.


Huomaathan myös, että mikäli haet Tampereen yliopiston siirtohaun hakukohteeseen opiskelijaksi, sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi hakukohteesta riippuen. Tarkemmat tiedot löydät hakukohteiden valintaperusteista.

Jos olet Tampereen yliopiston nykyinen tai entinen tutkinto-opiskelija, huomaa, että yliopiston tutkintosäännöstä johtuen uuden opiskeluoikeuden myöntämiseen liittyy rajoituksia. Lue lisää tutkintosäännön rajoituksista opiskeluoikeuden myöntämiseen

TAMK

Voit hakea siirtohaussa, mikäli suoritat suomalaisessa korkeakoulussa parhaillaan alempaa korkeakoulututkintoa (kandidaatti) tai AMK-tutkintoa ja haluat

 • vaihtaa saman tai läheisen alan opintoihin toiseen korkeakouluun tai
 • vaihtaa saman tai läheisen alan opintoihin Tampereen ammattikorkeakoulun sisällä siten, että opinnot johtavat eri tutkintoon.

Huom! Siirtohaussa ei haeta YAMK-ohjelmiin. Näihin hakeutuminen tapahtuu korkeakoulujen yhteishaun hakuaikana.

Liitteet siirtohaussa

Tampereen yliopisto

Kun haet siirtohaussa, sinun tulee ladata hakemukseesi liitteitä. Liitteet ladataan sähköiselle hakulomakkeelle osoitteessa Opintopolku.fi.

 • Kevään 2022 hakuaika on 2.5.-16.5.2022 kello 15.00 ja liitteitä voit ladata Tampereen yliopiston hakukohteissa 23.5.2022 klo 15.00 asti.

Kaikissa siirtohaun hakukohteissa sinun tulee liittää hakemukseesi

 • Ajan tasalla oleva opintosuoritusote
 • Opiskelutodistus, josta käy ilmi opintojesi alkamisajankohta sekä käyttämäsi läsnä- ja poissaolokaudet (opintojesi alkamisajankohdasta lähtien)

Osassa hakukohteita pyydetään myös muita liitteitä, kuten motivaatiokirjettä tai selvitystä vielä tulossa olevista opinnoista. Jos haet johonkin yliopiston diplomi-insinööri- tai arkkitehtikoulutukseen, sinulta pyydetään vapaamuotoinen versio hakukohteesi alustavasta henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta (HOPS). Tarkemmat tiedot selviävät kunkin hakukohteen valintaperusteista sekä hakulomakkeelta.

Huomaathan, että Tampereen yliopiston osalta sinulta voidaan tarvittaessa pyytää alkuperäinen tai virallisesti oikeaksi todistettu kappale hakudokumentistasi nähtäväksi, mikäli tulet hyväksytyksi (ja tämän takia voit saada ilmoituksen ehdollisesta valinnasta). Lue tarkemmista ohjeista ja määräajoista ehdollisesti hyväksytyille.  

Hakemuksellesi skannaamassasi opintosuoritusotteessa ja opiskelutodistuksessa tulee olla oppilaitoksen virallinen leima ja/tai oppilaitoksen edustajan allekirjoitus. Opiskelijaksi valittavien hakijoiden opintosuoritusten arvosanatiedot varmennetaan sähköisesti korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (VIRTA). Jos tietoja ei ole Virrassa (esim. ulkomailla tehdyt suoritukset), opiskelijaksi ehdollisesti hyväksytyn tulee esittää alkuperäiset todistukset ennen opintojen aloittamista.

TAMK

Kun haet siirtohaussa, sinun tulee ladata hakemukseesi liitteitä. Lue lisää vaadituista liitteistä TAMKin siirtohaku -sivustolta.

Näin valmistelet ja lataat liitteet hakulomakkeelle

Lataa sinulta vaaditut liitteet sähköiselle hakulomakkeelle Opintopolku.fi:ssä seuraavasti:

 • Skannaa vaadittavan dokumentin kaikki sivut molemmin puolin tai ota niistä hyvänlaatuiset kuvat. Varmista, että kuvista saa kunnolla selvää.
 • Yhden liitteen maksimikoko on 1GB. Lataa tiedostosi PDF-, JPG- tai PNG-muodossa.
 • Kokoa samaan kokonaisuuteen liittyvät sivut yhteen tiedostoon. Esimerkiksi opintosuoritusote tulisi olla yksi tiedosto, joka sisältää useita sivuja.
 • Nimeä tiedostot muodossa sukunimi_etunimi_dokumentti, esim. sukunimesi_etunimesi_opintosuoritusote.
 • Lataa tiedostot hakulomakkeelle määräaikaan mennessä. Seuraa sähköpostiasi ja varaudu täydentämään liitteitäsi pyydettäessä (huomaa myös roskapostikansio!)
 • Jos pyydämme sinulta täydennyksiä liitteisiisi ja hakulomakkeelle ladattavien liitteiden määräaika on umpeutunut, saat ohjeet liitteiden sähköpostitoimituksesta.

Myöhässä saapuvia liitteitä ei huomioida.