Täydennyskoulutus

Sensitiivinen työote, viranomaisyhteistyö ja tukitoimet

Tavoitteet:
Osiossa perehdytään tunnistamiseen sekä tilanteisiin puuttumiseen, joissa epäillään alaikäiseen kohdistuvaa rikosta, ammatilliseen tukeen ja viranomaisyhteistyöhän sekä laaditaan/päivitetään oppilaitosten toimintasuunnitelma kunniaväkivalta ja seksuaalirikosten tunnistamiseksi ja puuttumiseksi.
Osion tarkoituksena on vahvistaa osallistujan kykyä toimia lapsilähtöisesti sensitiivisessä tilanteessa, tunnistaa toimintaa tukevat virallistahot ja kolmannen sektorin toimijat.

Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:
Opetus- ja ohjaushenkilöstön tukeminen ammatillisessa osaamisessa ja ilmiön tunnistamisessa

  • väkivallan muodot
  • traumatietoisuuden lisääminen
  • koulun sisäinen monialainen yhteistyö (oppilas- ja opiskeluhuolto), viranomaisyhteistyö (sosiaali- ja terveyspalvelut, lastensuojelu, poliisi), kodin ja koulun välinen yhteistyö
  • opetus- ja ohjaushenkilöstön rooli vanhemmuuden tukemisessa.

Aikataulu:

  • Aloitustapaaminen 24.8.2021 klo 14-16
  • Asiantuntijapäivä 14.10.2021 klo 13-16
  • Päätöstapaaminen 17.11 klo 14-16

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu

Toteutustapa: Verkossa

Opettajat: Vesa Joutsen ja OTT Henri Rikander, Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätietoja: etunimi.sukunimi [at] tuni.fi