Nainen auringonlaskussa
Täydennyskoulutus

Seksuaali- ja pahoinpitelyrikosten tutkimuksen koulutus

Nainen auringonlaskussa

Seksuaali- ja pahoinpitelyrikosten tutkimuksen koulutus

Käytännönläheinen koulutus antaa valmiudet päivystystutkimusten tekemiseen, seksuaalirikosnäytteiden taltiointiin, vammojen dokumentointiin, tuen antamiseen ja hoitoon ohjaamiseen.

Seksuaali- ja pahoinpitelyrikosten tutkimuksen täydennyskoulutus on syksyllä 2019 alkava sosiaali- ja terveysalan koulutus.

Seksuaaliväkivallan uhrien akuuttia lääketieteellistä, oikeuslääketieteellistä ja psykososiaalista hoitoa sekä neuvontaa on tarve kehittää valtakunnallisesti. SERI-tukikeskuksia ollaan perustamassa valtakunnallisesti kaikkien yliopistosairaaloiden yhteyteen. Keskusten perustaminen on Euroopan neuvoston yleissopimuksen, ns. Istanbulin sopimuksen, velvoittamaa toimintaa väkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien tukemiseksi. Koulutus parantaa seksuaaliväkivallan uhrien tutkimusten, neuvonnan ja jatkohoidon laatua. 

SERI-tutkijan koulutus on luotu yhteistyössä TAYS lasten oikeuspsykiatrian somaattisen vastuualueen ja naistentautien kehittämään erityisosaamista vaativien tutkimusten laatua ja parantamaan kaikkien oikeusturvaa. Koulutus on tutkittavan ja rikosoikeudellisten seikkojen tarpeista lähtevä, käytännönläheinen koulutus, joka antaa valmiudet päivystystutkimusten tekemiseen, seksuaalirikosnäytteiden taltiointiin, vammojen dokumentointiin, traumatuen antamiseen ja hoitoon ohjaamiseen.


Koulutuksessa sovelletaan kansainvälistä SANE-P –koulutusta.