Kirjat
Tutkinto-ohjelma

Saksan opintosuunta, Kielten tutkinto-ohjelma

Kirjat

Saksan osaajilla on kysyntää - Deutsch hat Zukunft!

Saksan kielen, kulttuurin, kääntämisen ja tulkkauksen asiantuntijoita tarvitaan useisiin tehtäviin.

Äidinkielenään saksaa puhuvia on Euroopassa yli 100 miljoonaa. Saksa on Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita ja Suomella on sekä kulttuurin että tieteen alalla pitkäaikaiset ja tiiviit suhteet Saksaan, Itävaltaan ja Sveitsiin.

Suomessa tarvitaan eri tehtäviin monipuolisia ja laaja-alaisia saksan kielen, kulttuurin, kääntämisen ja tulkkauksen asiantuntijoita. Tätä laaja-alaisuutta tarjoaa kielten tutkinto-ohjelman saksan opintosuunta.

Saksan osaajia arvostetaan työelämässä, ja heitä työllistävät mm. opetusala, kääntäminen ja tulkkaus sekä valinnaisten opintojen sisällöistä riippuen kulttuuri- ja matkailuala, kauppa, hallinto tai media-ala. Tampereella voit hyödyntää laajasti alueen monialaista korkeakouluopetustarjontaa.

Opintoihin kuuluu oleskelu saksankielisessä maassa ja tiedekunta tarjoaa lukuisia vaihtokohteita ulkomaisissa yliopistoíssa.  Kandidaattiopintojen jälkeen opiskelijalla on kaksi maisteriohjelmavaihtoehtoa. Kielten maisteriohjelmassa (saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta) perehdytään monipuolisesti saksan kieleen ja kulttuuriin sekä niiden tutkimukseen ja saksankielisten maiden tuntemuksen. Opiskelija erikoistuu esimerkiksi talousviestintään, kulttuuriin ja kirjallisuuteen tai kielen opettamiseen. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa opiskelija erikoistuu esimerkiksi erikoiskielten kääntämiseen, tulkkausviestintään tai kaunokirjalliseen ja audiovisuaaliseen kääntämiseen.

Herzlich willkommen!