Sydän
Täydennyskoulutus

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

Sydän

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

Olisitko kiinnostunut saamaan uusia vastuualueita työhösi sairaanhoitajana? Ilmoittaudu koulutukseen, joka mahdollistaa rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden!

Sekä potilas että terveydenhuollon henkilökunta hyötyvät, kun jokaista potilasta ei tarvitse kierrättää hoitajien ja lääkärien välillä. Potilas voi saada tiettyjen oireiden kohdalla tarvitsemansa hoidon jo yhdellä hoitokontaktilla, kun sama sairaanhoitaja sekä tutkii, tekee hoitopäätöksen, määrää lääkityksen ja antaa jatkohoito-ohjeet.

Koulutuksen käytyäsi sinun on mahdollista hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä sekä yksilöintitunnusta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta kulloinkin voimassa olevien asetusten perusteella.

Koulutukseen on valintakoe. Seuraava valintakoe järjestetään 20.3.2020