Täydennyskoulutus

Sähköverkkoliiketoiminnan uudistaminen

Sähköverkkoliiketoiminnan uudistaminen

Menestystarinoiden luomiseen tarvitaan toimiala- ja teknologiarajat ylittäviä ekosysteemejä sekä uudenlaisia liiketoimintamalleja ja teknologisia ratkaisuja.

Sähköverkkoliiketoiminnan johtamisen koulutuksen tavoitteena on syventää osal­listujien ymmärrystä energia-alan kehityk­sestä ja tarjota välineitä liiketoiminnan ke­hittämiseen. Menestystarinoiden luomiseen tarvitaan toimiala- ja teknologiarajat ylittäviä ekosysteemejä sekä uudenlaisia liiketoimintamalleja ja teknologisia ratkaisuja.