Johdot
Tutkinto-ohjelma

Sähkötekniikka

Johdot

Sähkötekniikalla on ratkaiseva merkitys maailman kehityksessä

Opi yhdistämään luonnontieteiden lainalaisuudet käytännön elämän sovelluksiin.

Sähkötekniikan DI-ohjelmaan voi hakea suoritettuaan tekniikan kandidaatin tai muun alemman korkeakoulututkinnon sähkötekniikasta tai lähialalta. Diplomi-insinööritutkinnon opiskelu kestää kaksi vuotta.

Sähkötekniikalla sen kaikissa muodoissa on ratkaiseva merkitys maailman kehityksessä. Sähkötekniikan diplomi-insinööri osaa yhdistää luonnontieteiden lainalaisuudet käytännön elämän sovelluksiin. Hän ymmärtää ilmiöiden teoreettiset perusteet ja soveltaa niitä uudella tavalla käsillä olevaan ongelmaan. Näin syntyy uusia oivalluksia, innovaatioita.

Diplomi-insinööreille riittää aina haastavia ja mielenkiintoisia tehtäviä.  Tulevaisuuden osaajille tarjoavat haasteita älykäs sähköverkko ja uusiutuvat energiaratkaisut, kuten tuulivoima ja aurinkoenergia. Lisäksi elektroniikan valmistusmenetelmät ja materiaalit kehittyvät hurjaa vauhtia. Tulevaisuudessa laitteiden ei tarvitse perustua kovaan, vihreään piirilevyyn, vaan ne voidaan valmistaa taipuvista materiaaleista ja komponentteja voidaan lisätä tulostamalla.

Digitalisaation myötä tietoliikenteen merkitys kasvaa kaikkialla yhteiskunnassa, kuten liikenteessä, sähköverkoissa, tehtaissa, terveydenhuollossa ja viihdeteollisuudessa. Viidennen sukupolven matkapuhelinverkot (5G) ja esineiden internet (IoT) ovat keskeisessä roolissa, kun kehitämme esimerkiksi itseajavia autoja, poikkeusoloissa viestiyhteyksiä ylläpitäviä nelikoptereita tai langattomia, ihmiskehoa mittaavia antureita, sekä teollista internetiä.

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Koulutustyyppi

Ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Hervannan kampus

Osaamistavoitteet

Yhteiskunta ei tulisi toimeen ilman sähkötekniikkaa; siihen perustuvat valtaosin sekä modernit energiajärjestelmät että tietoliikenne. Tällä hetkellä alan kehitys on nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin! Jos olet kiinnostunut kehittämään tulevaisuuden elektroniikkalaitteita, langatonta viestintää tai sähköenergian tuotannon, siirron ja käytön järjestelmiä ja laitteita, sähkötekniikan DI-ohjelma on sinulle oikea valinta.

Luotettava ja tehokas sähköenergian tuotanto, siirto sekä energiatehokkuus ovat kriittisiä tekijöitä nyky-yhteiskunnassa. Älykäs sähköverkko ja uusiutuvat energiaratkaisut, kuten tuulivoima ja aurinkoenergia, tarjoavat haasteita tulevaisuuden osaajille.

Elektroniikan valmistusmenetelmät ja materiaalit kehittyvät hurjaa vauhtia. Tulevaisuudessa elektroniikkalaitteiden ei tarvitse perustua perinteiseen kovaan vihreään piirilevyyn, vaan ne voidaan valmistaa taipuvista materiaaleista ja komponentteja voidaan lisätä tulostamalla. Tämä mahdollistaa aivan uudenlaisia sovelluskohteita niin kuluttajaelektroniikassa kuin lääketieteessäkin tai vaikkapa rakennustekniikassa.

Langaton tiedonsiirto on jo luonteva osa jokapäiväisessä elämässämme. Digitalisaation myötä tietoliikenteen merkitys kasvaa yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla, mm. liikenteessä, sähköverkoissa, tehtaissa, terveydenhuollossa ja viihdeteollisuudessa. Viidennen sukupolven matkapuhelinverkot (5G) ja esineiden internet (IoT) ovat keskeisessä roolissa, kun kehitämme esimerkiksi itseajavia autoja, poikkeusoloissa viestiyhteyksiä ylläpitäviä nelikoptereita tai vaikkapa langattomia ihmiskehoa mittaavia antureita.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa opiskelu tähtää asiantuntijuuden kehittymiseen ja yleisten työelämätaitojen ja työskentelymenetelmien hallitsemiseen. Valmistuneet työskentelevät oman alansa asiantuntijoina ja kehittäjinä.

Sähkötekniikan DI-tutkinto-ohjelmaan voi hakea suoritettuaan tekniikan kandidaatin tai muun alemman korkeakoulututkinnon sähkötekniikan alalta tai lähialalta. Diplomi-insinööritutkinnon opiskelu kestää kaksi vuotta.

Lisätietoja opetuskielistä

Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelman opetuskieli on suomi. Tutkinnon osia ja opinnäytetyön voi myös suorittaa englanniksi ja osassa pääaineista opiskelukielenä on englanti.

Koulutuksen sisältö

Sähkötekniikan opiskelussa teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä. Monelle opintojaksolle kuuluvat luentojen lisäksi keskeisinä oppimismenetelminä erilaiset harjoitus- ja laboratoriotyöt. Harjoitustöissä pääsee pohtimaan työelämässä vastaantulevia tehtäviä sekä harjoittelemaan niissä tarvittavien ohjelmien ja laitteiden käyttöä.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa kaikille yhteisiä opintoja on hyvin vähän. Sen sijaan omaa osaamistaan voi suunnata omilla valinnoilla hyvin vapaasti. Opinnoissa tehdään myös laajempia projektitöitä, ja opiskeluaikana hankittua osaamista osoitetaan opintojen lopussa tehtävällä diplomityöllä.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Sähkötekniikan DI-ohjelmassa voit syventää osaamistasi sähkötekniikan aloilla oman kiinnostuksen ja ammatillisten tavoitteiden mukaan. Tutkinnon sisältö riippuu hyvin paljon omista tavoitteistasi. Voit valita syventävät opintosi laajasta tarjonnasta, ja vapaasti valittavat opinnot mahdollistavat osaamisen suuntaamisen poikkitieteellisesti. Syventävät opinnot valitaan opintojen alussa osana henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista.

Syventävät opinnot voi valita kahdeksasta kokonaisuudesta. Niistä osa opiskellaan englanniksi yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.

Voit tutustua syventäviin opintoihin tarkemmin opinto-oppaassa.

Opinnäytetyö

Diplomityö on diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluva, opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Opiskelija osoittaa työllään hallitsevansa syventäviin opintoihin liittyvät kokonaisuudet ja työtavat sekä pystyvänsä viestimään ja työskentelemään itsenäisesti. Työn suosituskesto on puoli vuotta täyspäiväistä työskentelyä.

Uramahdollisuudet

Sähkötekniikan opiskelu tarjoaa hyvät mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskuntamme tulevaan kehitykseen. Alan monipuolisuus ja laajuus avaavat myös erinomaisia uramahdollisuuksia.

Sähkötekniikan diplomi-insinööri voi tehdä oikeastaan lähes mitä vain työuransa aikana. Sähkötekniikan opintojen monipuolisuus ja laaja-alaisuus tekevät jokaisen tulevan diplomi-insinöörin opinnoista ainutlaatuiset ja yksilölliset. Tampereen yliopiston sähkötekniikan tutkinnolla erottuu edukseen työmarkkinoilla!

Sähkötekniikan DI voi suunnata työuraansa haluamallaan, ja kuhunkin elämäntilanteeseen sopivalla, tavalla. Varsinaisten sähkötekniikkaan ja sen suunnittelemiseen liittyvien työtehtävien lisäksi sähkötekniikan diplomi-insinöörejä tarvitaan esimerkiksi erilaisissa myynti-, markkinointi-, koulutus-, päällikkö- ja johtotehtävissä, ja ihan kaikilla aloilla, ei pelkästään sähkötekniikan yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa.

Kansainvälistyminen

TTY:llä työskentelee paljon ulkomaalaisia professoreita ja tutkijoita ja englanninkieliset tutkinnot houkuttelevat opiskelijoita ympäri maailmaa. Kansainvälisiä kontakteja pääsee siten luomaan jo kotikampuksella. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia lähtemällä vaihtoon ulkomaille tai toimimalla esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden tutorina. Myös diplomityön voi tehdä kansainvälisessä yrityksessä Suomessa tai ulkomailla ja avata siten ovet kansainväliselle urakehitykselle.

Tulevat yhteistyötutkinnot National University Taiwanin (NTU) ja Brno University of Technologyn (BUT) kanssa tarjoavat mahdollisuuden suorittaa osan tutkinnosta ulkomailla, ja saada tutkintotodistus DI-tutkinnosta sekä Tampereen yliopistosta, että toisesta arvostetusta kansainvälisestä yliopistosta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tutkinto-ohjelma tekee tiivistä yhteistyötä teollisuuden kanssa esimerkiksi diplomitöiden, harjoitustöiden ja vierailuluentojen puitteissa. Lisäksi yhteistyöverkostoon kuuluu Demola.

Lukuvuonna 2019-2020 sähkötekniikan DI-ohjelmassa aloitetaan yhteistyö National University Taiwanin (NTU) kanssa. Opiskelija voi hakeutua yhteistyötutkinto-ohjelmaan ensimmäisen DI-tutkinnon opiskeluvuoden keväällä ja suorittaa viimeisen opiskeluvuotensa opinnot ja diplomityön Taiwanissa. Tällöin opiskelija saa DI-tutkintotodistuksen sekä Tampereen yliopistosta, että NTU:lta.

Myöhemmin käynnistetään vastaava yhteistyötutkinto tsekkiläisen Brno University of Technologyn kanssa.

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi.

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.

Tutkimuksen painopisteet

Tieto- ja sähkötekniikan alaan liittyvä tutkimus ja koulutus painottuvat eritysesti digitaaliseen toimintaympäristöön ja energia- ja ekotehokkuuteen liittyviin kysymyksiin.

Alan strategisia profiloitumisaloja on tunnistettu laajoina trendeinä, jotka näkyvät tekniikan ja yhteiskunnan muutoksena esimerkiksi toimijuudessa: energisaation, virtuaalisaation ja humanisaation kautta ydinosaamisalueet verkottuvat yli laboratorio- ja tiedekuntarajojen.

Digitalisoituvassa maailmassa läpileikkaavien ydinosaamisalueiden - kyberturvallisuuden ja ohjelmistojen - painoarvo on noussut erityisen merkittäväksi, ja näihin liittyvät osaamisalat ovat älykkäät sähköenergiajärjestelmät ja tehoelektroniikka, langattomat tiedonsiirtomenetelmät ja tietoliikenneverkot, signaalinkäsittely sekä sulautetut järjestelmät ja elektroniikka.

Jatko-opintomahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinto avaa mahdollisuudet siirtyä opiskelemaan tekniikan tohtorin tutkintoa esimerkiksi tiedekunnan omaan Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelmaan.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
  • Haku soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille
  • Haku avoimen yliopiston DI-väyläopintoja suorittaville

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tampereen yliopiston suomenkielisissä diplomi-insinöörin maisteriohjelmissa hakukelpoisia ovat:

- soveltuvan kandidaatin tutkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet
- ulkomaisessa korkeakoulussa 3-4-vuotisen soveltuvan Bachelor-tutkinnon suorittaneet tai Bachelor-tutkintoa vastaavan koulutuksen soveltuvalla alalla saaneet.
- soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
- opistoinsinöörin tutkinnon suorittaneet (Rakennustekniikka ja Johtaminen ja tietotekniikka, Pori)

Mikäli opiskelijalla ei pohjatutkinnon nimellisestä soveltuvuudesta huolimatta ole riittävää osaamispohjaa, voidaan hänen hakemuksensa tästä syystä hylätä.

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tulee antaa oikeus hakea yliopistotasoisiin maisteriopintoihin asianomaisessa maassa.

Hakukelpoisuuden maisteriohjelmien valinnassa tuottaa alempi korkeakoulututkinto. Ylemmän korkeakoulututkinnon (maisterin, diplomi-insinöörin, arkkitehdin -tutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto), tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon perusteella ei näin ollen voi hakea maisteriohjelmiin.

Poikkeus tähän on sellainen ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, esimerkiksi Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot tai ulkomaiset, ns. pitkän syklin mukaiset maisterintutkinnot.

Aiemmin suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ei estä hakemasta maisteriopintoihin, mutta valinnan perusteena käytetään alempaa korkeakoulututkintoa.

Valintatapajono 1: Soveltuvan korkeakoulututkinnon perusteella

DI-tutkintoon hyväksytään ensisijaisesti ensimmäistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia. Toista ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia hyväksytään vain perustelluista syistä. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista.

Myös keväällä 2019, viimeistään 30.6.2019 valmistuvat hakijat, voivat tulla hyväksytyksi suomenkielisiin diplomi-insinöörin maisteriohjelmien hakukohteisiin. Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien valinta tehdään ehdollisena hakuaikana toimitetun opintosuoriteotteen tietojen ja tilanteen (keskiarvo) perusteella. Jos tutkintotodistuksen lopullinen keskiarvo jää alle hakukohteeseen samalla valintakierroksella alimman ei ehdollisena hyväksytyn keskiarvon, valintapäätös perutaan.

Yliopisto voi edellyttää opiskelijaksi hyväksytyn suorittavan täydentäviä opintoja tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävät opinnot määritellään tapauskohtaisesti. Täydentäviä opintoja voidaan edellyttää enintään noin yhden vuoden opintoja vastaava määrä (enintään 60 opintopistettä).

Tampereen yliopiston diplomi-insinöörinkoulutuksen maisterihaussa soveltuvien pohjatutkintojen taso, ala sekä vaadittava vähimmäiskeskiarvo tutkinto-ohjelmittain:

DI-tutkinto-ohjelma

Soveltuvien pohjatutkintojen tasot

Soveltuvien pohjatutkintojen alat

Opintojen keskiarvo vähintään, insinööri (AMK)

Opintojen keskiarvo vähintään, yliopistotutkinnot

Sähkötekniikka

TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan yliopistollinen  korkeakoulututkinto

Sähkötekniikka tai lähiala

3,0/5 tai 1,8/3

1,6/3 tai 2,7/5

 

Valintatapajono 2: Avoimen yliopiston tekniikan alan väyläopintoja suorittaneille (DI-väylä)

Tampereen yliopiston DI-väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta (tarkastetaan ennen väylälle hyväksymistä). DI-väylän opintojen perusteella hakevat voivat hakea vain siihen hakukohteeseen, jonka mukaan he suorittavat opintoja avoimen yliopiston DI-väylällä.

Avoimen yliopiston tekniikan alan väylältä voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi henkilö, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta diplomi-insinöörikoulutukseen Tampereen yliopistossa tai Tampereen yliopiston yhteistutkinto-ohjelmissa. Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytään ensi sijassa ensimmäistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista, eivätkä ne siten voi olla pääosin saman sisältöisiä kuin hakijan aiemmat opinnot.

Väylän laajuus on 20-30 opintopistettä hakukohteesta riippuen, vaadittavat opintojaksot on suoritettava yhden lukuvuoden aikana. Lukuvuotena 2018-2019 väylää suorittavien suoritukset otetaan huomioon koko lukuvuoden osalta eli päätös tutkinto-opiskelijaksi ottamisesta tehdään viimeistään, kun suoritukset kaikista 31.7.2019 mennessä suoritetuista opinnoista on tehtynä.

Opintosuoritusotetta Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetuista opinnoista ei tarvitse toimittaa vaan suorituksen tarkistetaan suoraan opiskelijarekisteristä.

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi tai jotka eivät pysty osoittamaan suomen kielen taitoaan yhdellä Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa -sivulla mainituista tavoista, on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Hakijat, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, voivat hakea vain englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.

Aloituspaikkamäärä

Hakukohteen sisäänottomäärä on enintään 30 opiskelijaa. Maisterihaun sisäänottomäärää ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Pisteytys

Valintatapajono 1: Valinta soveltuvan korkeakoulututkinnon perusteella

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella. Valintapisteet lasketaan vähimmäisvaatimukset täyttävistä hakemuksista. Hakemusten pisteyttämistä varten hakijat laitetaan taustatutkinnon mukaisiin ryhmiin.

Sähkötekniikan hakukohteessa hakemukset pisteytetään seuraavasti:

Pohjatutkinnon opintopisteillä painotettu keskiarvo 10-20 pistettä

Soveltuvat yliopistotasoiset matematiikan opinnot 0 tai 10 pistettä

Yhteensä enintään 30 pistettä

Opintojen keskiarvo huomioidaan pyöristämättömänä, eikä siihen lasketa mukaan lopputyötä. Vain kurssit, joista on numeroarvosana, otetaan huomioon keskiarvon laskennassa.

Diplomi-insinöörinkoulutuksen opiskelijavalintakriteerit maisterihaussa muuttuvat aikaisempaan verrattuna.

Uusi valintapisteytys kannustaa diplomi-insinöörikoulutuksesta kiinnostuneita täydentämään osaamistaan erityisesti matematiikan osalta yliopistotasoisella matematiikan opintojaksolla*, joka on mahdollista suorittaa Tampere3 korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelun kautta tai avoimen yliopiston kautta. Yliopistotasoisen matematiikan suorituksesta saa lisäpisteitä opiskelijavalinnassa jo 2019 kevään opiskelijavalinnassa.

Opintojakson *MAT-04600 Insinöörimatematiikka 123 suoritanut hakija saa 10 valintapistettä http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Matematiikka/MAT-04600.html

Yliopistotasoisen matematiikan suoritukseksi voidaan hyväksyä myös muita vastaavia opintoja. Lisätietoja soveltuvista suorituksista Tampereen yliopiston Hakijapalveluista (hakijapalvelut.tau@tuni.fi).

 

Valintatapajono 2: Avoimen yliopiston tekniikan alan väyläopintoja suorittaneille (DI-väylä)

Avoimen yliopiston väyläopintoja suorittaneita hyväksytään DI-väylän valintaperusteiden mukaisesti. Hakemuksia ei pisteytetä. Avoimen yliopiston DI-väylän opinnot on suoritettava vähintään keskiarvolla 2,7 / 5,0.

Hakumenettely

Valintatapajono 1: Valinta soveltuvan korkeakoulututkinnon perusteella

Lisätietoa hakemisesta löydät osoitteesta: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/maisteri-ja-yamk/nain-haet-maisteri-ja-yamk-ohjelmiin. Tutustu sivustoon ja ohjeistukseen huolellisesti.

 

Valintatapajono 2: Avoimen yliopiston tekniikan alan väyläopintoja suorittaneille (DI-väylä)

Avoimen yliopiston tekniikan alan väylällä opiskeleville lähetetään sähköpostilla ohjeet hakemiseen liittyen ennen hakuajan alkamista.

Jos sinulla on kysyttävää hakemiseen liittyen, ole ystävällisesti yhteydessä hakijapalvelut.tau@tuni.fi

 

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.