Hyppää pääsisältöön

Ryhmä haltuun!

Tampereen ammattikorkeakoulu
Luottamuksellinen ja turvallinen ryhmä tukee opiskelijoiden oppimista, lisää oppimiseen mielekkyyttä ja ehkäisee koulukiusaamista sekä opintojen keskeyttämistä. Toimivassa ryhmässä oppijat voivat vaikuttaa ryhmän toimintaan ja omaan oppimiseensa.

Koulutuksen aikana osallistujat oppivat oman kokemuksensa kautta ryhmän ohjaamisen toiminnallisia ja dialogisia menetelmiä ja kehittävät omia toiminta- ja ohjaustapojaan. Koulutuksessa saatua osaamista voi hyödyntää jokaisessa oppiaineessa ja kaikenlaisissa oppimistilanteissa oppimistavoitteita unohtamatta. Tavoitteena on, että ryhmän ohjauksesta tulee tapa toimia, oppia ja osa opetusta kertaluontoisten ryhmäyttämisten sijaan. Aikaisempaan koulutukseen osallistuneen opettajan kommentti kuvaa kokemusta seuraavasti:

”Kyllä se niin vain on, että toiminta jää parhaiten mieleen. Oppilailta saa paljon kiitosta kun tekee näitä tehtäviä ja se lämmittää opettajaakin!”

Toimivassa ryhmässä oppijat voivat vaikuttaa ryhmän toimintaan ja omaan oppimiseensa. Dialogiosaamista kehittämällä ryhmästä voidaan luoda oppiva yhteisö. Luottamuksellinen ja turvallinen ryhmä tukee opiskelijoiden oppimista, sosiaalisia taitoja, lisää oppimiseen mielekkyyttä ja ehkäisee koulukiusaamista sekä opintojen keskeyttämistä.

Keskeisinä sisältöinä ovat:

· Osaamisen työkalupakki ryhmän toiminnan ohjaamiseksi ja dialogisen vuorovaikutuksen kehittämiseksi

· Ryhmä hyödyntäminen pedagogisena voimavarana eli oppimisen, opetuksen ja me-hengen tukena

· Osallistava oppiminen ja oppivan yhteisön luominen

Aikataulu:

Maanantai 22.8. klo 9-15.30 lähiopetus

Perjantai 23.9. lähiopetus

Maanantai 10.10. lähiopetus

Perjantai 18.11. verkko

Maanantai 12.12. lähiopetus

Kohderyhmä

Yhteisöllinen oppilas- ja opiskeluhuoltohenkilöstö, opettajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit, koulupsykologit, psykiatriset sairaanhoitajat peruskoulussa ja toisella astella. Parhaimman hyödyn koulutuksesta saa työpari tai työporukka, jonka kanssa pedagogista osaamista, kokeiluja ja taitoja voi yhdessä reflektoida ja kehittää.

Ilmoittautuminen