Hyppää pääsisältöön

Rohkeasti eteenpäin

Tampereen ammattikorkeakoulu
Ammatillisen koulutuksen toteuttamista opiskelija- ja työelämälähtöisesti ja osaamisperusteisesti.

Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä toteuttamaan ammatillista koulutusta opiskelija- ja työelämälähtöisesti ja osaamisperusteisesti. Lähtökohtana hankkeelle ovat työ- ja elinkeinoelämän muutokset ja kohderyhmän osaamistarpeet.

Hankkeessa on neljä koulutusosiota: 1) Opiskelija henkilökohtaistamisen keskiössä 2) Osaamisen hankkimisen monimuotoisuus 3) Osuvuutta ja laatua osaamisen arviointiin 4) Johda ja kehitä omaa työtäsi

Hankkeessa hyödynnetään aktiivisesti Parasta-hankkeiden materiaaleja ja laadunvarmistamisen työkaluja. Hankkeen tuloksena osallistujien pedagoginen osaaminen kehittyy ja valmiudet toteuttaa laadukasta ammatillista koulutusta paranevat. Hanke toteutetaan alueellisina koulutuksina, jotka on suunniteltu ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyönä.

Koulutusosiot