ROBE
Täydennyskoulutus

ROBE – Voimavarasuuntainen kehontutkiminen

ROBE

Fysioterapia-asiakkaan voimavarat tutuiksi!

Voimavarasuuntainen kehontutkiminen (Resource Oriented Body Examination, ROBE) on kehollisiin voimavaroihin keskittyvä tutkimusmenetelmä, jota voi hyödyntää fysioterapian tukena.

ROBE-menetelmässä fysioterapeutti kartoittaa yhdessä tutkittavan kanssa hänen voimavarojaan tutkimalla asentoa, hengitystä, liikkuvuutta ja lihaksistoa, sekä havainnoimalla autonomisen hermoston reaktioita ja kehonkuvan eheyttä. ROBEn tuloksia voidaan hyödyntää fysioterapiaprosessin suunnittelun tukena. ROBE sopii muun muassa kehon jännittyneisyystilojen, pitkittyneiden kiputilojen, väsymys- ja ahdistuneisuusoireiden ja erilaisten psykosomaattisten oireiden kokonaisvaltaisen tutkimisen osaksi.

Järjestämme seuraavat ROBE-koulutukset keväällä 2021. Aikataulu tarkentuu syksyn 2020 aikana.

Lisää täydennyskoulutuksia fysioterapeuteille: