Riskit ja päätöksenteko
Täydennyskoulutus

Riskit ja päätöksenteko

Riskit ja päätöksenteko

Riskit ja päätöksenteko

Riskejä pitää ja kannattaa ottaa!

Koulutus keskittyy riskitietoisuuden lisäämiseen johtamiseen liittyvässä päätöksenteossa ja tuo esiin, miten organisaatiot voivat riskitietoisuutta kasvattamalla entistä paremmin varautua epävarmaan tulevaisuuteen. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat riskien luonne, riskienhallinnan erot ja yhtäläisyydet yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa, kyberriskit, maineriskit ja sosiaaliset riskit.

Koulutus soveltuu EMBA-valinnaisiin opintoihin.