Huojuva torni palikoista, joista yhdessä lukee riski
Täydennyskoulutus

Riskit ja päätöksenteko

Riskejä pitää ja kannattaa ottaa!

Koulutus keskittyy riskitietoisuuden lisäämiseen johtamiseen liittyvässä päätöksenteossa ja tuo esiin, miten organisaatiot voivat riskitietoisuutta kasvattamalla entistä paremmin varautua epävarmaan tulevaisuuteen. Järjestämme tämän suosiota saaneen koulutuksen toista kertaa!

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat riskien luonne, riskienhallinnan erot ja yhtäläisyydet yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa, kyberriskit, maineriskit ja sosiaaliset riskit.

”It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you´ll do things differently”. (Warren Buffet)

Yritysten, yritysjohtajien, politiikkojen ja julkisuuden henkilöiden hyvä maine ja sen säilyminen eivät ole enää itsestään selvää ja seuraukset maineriskin toteutumisesta voivat olla henkilökohtaisella tasolla hyvin vakavia, kuten vaikka irtisanominen/irtisanoutuminen. Kynnys negatiiviselle julkisuudelle on selvästi laskenut.
Lue kouluttaja Aarno Ahteensivun juttu "Maineriskienhallinta – tiedettä vai tai…