Reuman suunnitelmallinen hoitotyö
Täydennyskoulutus

Reumaa sairastavan suunnitelmallinen hoitotyö

Opintojen laajuus

10 opintopistettä

Toteutusaika

7.10.2021 – 18.2.2022

Hakuaika

-

Hinta

Koulutus on osallistujille maksuton.

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Tule perehtymään laajasti eri reumasairauksiin ja niiden hoitoon!

Tämä koulutus sopii sinulle, joka työskentelet reumaa sairastavien parissa ja koet tarvitsevasi lisätietoa reumasairauksista ja reuman hoidosta. Perehdymme reumahoidon keskeisiin osa-alueisiin käytännönläheisellä näkökulmalla. Koulutus myös avaa ovia reumasairauksien kautta immuunivälitteisiin sairauksiin.

Tässä koulutuksessa perehdyt laajasti eri reumasairauksia sairastavien potilaiden hoitoon ja hoitotyöhön. Koulutus jakautuu kahteen 5 opintopisteen moduuliin, joista ensimmäisessä perehdymme keskeisiin reumasairauksiin ja hoitotyön perusteisiin käytännönläheisesti. Toisessa moduulissa syvennämme reumahoitotyön osaamista myös harvinaisempien reumasairauksien ja eri-ikäisten osalta painottaen erityisesti yhteistyösuhteen ja hoitotyön kehittämisen näkökulmaa näyttöön perustuen.

Moduulit toimivat jatkumona toisilleen, mutta halutessasi voit osallistua vain toiseen. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat lähiopetus ja itsenäinen opiskelu

Koulutus on tarkoitettu terveysalan opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, jotka työskentelevät reumaa sairastavien parissa esimerkiksi terveyskeskuksissa, osastoilla, poliklinikoilla tai erikoissairaanhoidossa.

Koulutuksessa ei osallistumismaksua, Reumaliitto yhteistyökumppaneineen tarjoaa koulutuksen osallistujille. Koulutuksen arvo noin 1000 €. Jos opiskelija  peruu osallistumisensa hakuajan jälkeen tai keskeyttää, veloitamme sanktiomaksun 200 €.

    Ota meihin yhteyttä

    Järjestämme koulutuksen yhteistyössä Reumaliiton ja yhteistyökumppanien kanssa

    Tampereen ammattikorkeakoulun logo.

    Lisää hoitotyön täydennyskoulutuksia