Rethinking business and innovation
Täydennyskoulutus

Rethinking Business and Innovation

Uusinta tietoa, kokemuksia ja työkaluja liiketoiminnan ja innovaatiomallien uudistamiseen

Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä muuttuvat niin ansaintalogiikan kuin liiketoiminnan mallit. Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia uudenlaiseen arvonluontiin ja innovointiin.

Rethinking Business and Innovation -ohjelmassa tarjoamme uusinta tietoa, kokemuksia ja työkaluja liiketoiminnan ja innovaatiomallien uudistamiseen.

Seuraava toteutus keväällä 2022!

Ohjelmassa saat vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten muuttuvat valta ja johtajuus ekosysteemeissä?
  • Miten uuden ajan tuotantoinnovaatiot ja teknologiat muuttavat liiketoimintaa?
  • Millaisilla välineillä ja toimintamalleilla synnytetään arvoa tuottavia innovaatioita?
  • Miten voit uudistaa innovaatioajatteluasi?

Tämä koulutus soveltuu EMBA Tampere- valinnaisiin opintoihin. EMBA Tampere -tuoteperheen johtamisohjelmat tarjoavat aktiivisen ja monialaisen oppimisympäristön johtajana kehittymiseen ja organisaation johtamiseen. Tutustu koko valinnaisten opintojen tarjontaan sekä EMBA-ohjelmiin.

”Tämän vuoden erityinen tilanne pitää hyödyntää nyt ohjelmassa ja hakea syksyllä tuoreimpia ja ajankohtaisia esimerkkejä muutoksista – niitä tulee aivan varmasti pinnalle ennen loppuvuotta. Nyt jo merkkejä on nähtävissä kaikissa näissä otsikoiduissa teemoissa: digitalisoituminen vauhdittuu, johtamiselle nousee haasteita ja asiakasarvoa tuottavat innovaatiot ponnistavat uudesta tilanteesta.”
Paula Salomaa, Senior Advisor, Nordic Innovation House, Palo Alto

”Tässä ajassa liikkuu paljon spekulaatiota ja oletuksia siitä millaiseen maailmaan palaamme akuutin kriisivaiheen jälkeen, ja toisaalta kriisin kesto osaltaan raamittaa sitä miten ja millaisilla eväillä uutta maailmaa lähdetään rakentamaan. Pitkittyessään tilanne johtanee siihen, että muutokset tulevat olemaan erittäin suuria, myös ihmisten asenteissa ja ajatusmaailmoissa. Toisaalta en näe tulevaa pessimistisenä vaan pikemminkin suurten kriisien jälkeen ainakin ”vapaissa valtakunnissa” on paljon toiveikkuutta ja innostusta. Historia voinee meille jotain tässäkin mielessä opettaa.”
Marko Seppänen, professori, Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto

”Pandemia osoittaa, kuinka kytkeytynyt globaali yhteiskunta on ja kuinka vahvasti talouden toimijat ovat riippuvaisia toisistaan. Muutokset verkoston yhdessä osassa saattavat olla nopeita ja ennakoimattomia verkoston toisessa osassa. Kytkeytyneisyyden ja keskinäisriippuvuuden ymmärtäminen avaa näkökulmia strategisen johtamisen, organisoitumisen ja ihmisten johtamisen uudistamiseen. Opimme johtamaan toimintaympäristössä, jossa tapahtuu samanaikaisesti nopeaa reagointia vaativia muutoksia ja hitaasti etenevä kestävyysmuutos.”
Hanna Lehtimäki, Innovaatiojohtamisen professori, Itä-Suomen yliopisto