Täydennyskoulutus

Ratkaisuja arjen haasteisiin muistisairaiden hoidossa

Ratkaisuja arjen haasteisiin muistisairaiden hoidossa

Väestön ikääntyessä muistisairaiden hoidon osaajille on entistä enemmän kysyntää. Täydennyskoulutus vahvistaa osaamistasi, tietojasi ja taitojasi muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä kohtaamisesta.

Ratkaisuja arjen haasteisiin muistisairaiden hoidossa on syksyllä 2019 alkava sosiaali- ja terveysalan koulutus.

Täydennyskoulutuksen aikana käydään läpi toiminnallisten menetelmien avulla muun muassa muistisairauden vaiheita ja muistisairaan ja tämän omaisten ihmislähtöistä kohtaamista. Opetuksen taustalla on tuore ja ajankohtainen tieto muistisairauksista ja niiden hoidosta. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla on kiinnostusta muistisairaan hoitotyöhön tai kokemusta työstä.