Arkkitehtipalaveri
Täydennyskoulutus

Rakennushankkeen pääsuunnittelija

Arkkitehtipalaveri

Rakennushankkeen pääsuunnittelija

Haluatko kehittää kokonaisvaltaisesti suunnittelutoimialaa ja valmentautua pääsuunnittelijapätevyyden toteavaan valtakunnalliseen tenttiin?

Koulutuksen aikana käsitellään pääsuunnittelijan vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia sekä avataan alan lainsäädäntöä. Koulutus selventää suunnittelun roolijakoa ja tehtävänkuvia sekä kehittää johtamis- ja vuorovaikutustaitoja projektiryhmässä.