Hyppää pääsisältöön
RAI-osaamisen_asiantuntija

RAI-osaamisen asiantuntija

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

8 opintopistettä

Toteutusaika

8.3.2023-24.5.2023

Hakuaika

6.9.2022-20.2.2023

Hinta

861,80 € (veroton hinta 695,00 €)

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Täydennä RAI-osaamisen asiantuntijuuttasi

Tule oppimaan uutta asiakaslähtöisyyteen, RAI-arviointiin ja RAI-tiedon hyödyntämiseen liittyen. Oppiminen tapahtuu yhdessä, ja pätevöidyt samalla RAI-kouluttajaksi työyhteisöösi. Opit myös miten RAI-arviointitiedon perusteella osaat ohjata hyvinvointiteknologioiden valintaa ja hyödyntämistä.

RAI-osaamisen asiantuntijaksi 8op
Koulutus sisältää RAI -kouluttajakoulutuksen 5op

Koulutuksen sisältö

 • Asiakas- ja perhelähtöisyyden huomioiminen RAI-arvioinnin tekemisessä ja siihen perustuvassa hoidon, hoivan ja sote-palvelujen suunnittelussa.
 • RAI -arviointitiedon hyödyntäminen kirjaamisessa
 • Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologian hyödyntäminen

THL:n RAI-kouluttajakoulutuksen sisältö

 • THL:n RAI-verkkokoulun kurssit: RAI-välineistö ja RAI-arviointi
 • RAI-arvioinnin prosessi, periaatteet ja toteutus
 • Omat RAI-harjoitusarvioinnit ja niistä tehtyjen yhteenvetojen läpikäynti
 • RAI-tiedon hyödyntäminen hoidon, kuntoutuksen ja palvelun suunnittelussa
 • Oman RAI-harjoituskoulutuksen järjestäminen omassa organisaatiossa ja niistä tehtyjen yhteenvetojen läpikäynti
 • Kouluttamis- ja ohjaustaitojen vahvistaminen

Tavoitteena on, että koulutuksen käynyt

 • osaa RAI-arvioinnin rakenteen ja arviointiprosessin vaiheet sekä oman roolinsa ja vastuunsa RAI-kouluttajana osana luotettavaa, moniammatillista ja asiakaskeskeistä RAI-arviointia.
 • osaa motivoida ja kouluttaa työyhteisön jäseniä.
 • osallistaa asiakkaan ja hänen läheisensä RAI-arviointiin osallistumista ja vie tätä työskentelytapaa työryhmän toimintakäytänteeksi
 • osaa kouluttaa RAI-arviointitietoon perustuvaa asiakaslähtöistä kirjaamista.
 • osaa kouluttaa työyhteisönsä ammattilaisia RAI-arviointitiedon hyödyntämiseen ja käyttöön asiakkaan hoidon, palvelun ja kuntoutuksen. suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.
 • osaa ohjata ammattilaisia RAI-arviointitietoon perustuvaan hyvinvointiteknologioiden valintaan ja hyödyntämiseen osana palveluita.

Koulutuksen kohderyhmä

RAI-arviointia työssään käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka ovat kiinnostuneet toimimaan RAI-kouluttajina.

Koulutuksen toteutus

8.3.-24.5.2023

Keskiviikko 8.3 (lähipäivä)
Tiistai 21.3 (etänä)
Torstai 30.3 (etänä)
Keskiviikko 3.5 (lähipäivä)
Keskiviikko 24.5 (etänä)

Kaksi lähiopetuspäivää ja kolme etäopetuspäivää klo 8.30-16.00.  Itsenäiset tehtävät verkossa ja työpaikalla tehtävien suorittaminen. Koulutus kestää kokonaisuudessaan 3 kuukautta.

Kouluttajat

Milka Erkkilä, tuntiopettaja TAMK
Katja Hautsalo, lehtori, TAMK