Hyppää pääsisältöön
Syvennä osaamistasi ja kokemustasi psykofyysisestä fysioterapiasta!

Psykofyysinen fysioterapia

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

15 opintopistettä

Toteutusaika

1.12.2022-9.6.2023

Hakuaika

1.8.2022-30.9.2022

Hinta

1950,00 € (sis. ALV 24 %)

Kampus

TAMK Pääkampus

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Syvennä osaamistasi ja kokemustasi psykofyysisestä fysioterapiasta!

Koulutuksen aikana opiskelemme niin teorian kuin käytännön harjoittelunkin kautta psykofyysisen fysioterapian perusteita ja sovelluksia erilaisten asiakasryhmien kanssa. Koulutus tarjoaa myös oivan mahdollisuuden verkostoitua samasta aiheesta kiinnostuneiden ammattilaisten kanssa.

Koulutus on suunnattu tutkinnon suorittaneille fysioterapeuteille, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen.

Psykofyysinen fysioterapia -koulutuksen tarkoituksena on:

 • syventää ja jakaa osaamista ja kokemusta psykofyysisessä fysioterapiassa.
 • soveltaa psykofyysisen fysioterapian näkökulmaa ja työtapoja omaan työhön.

Koulutuksen sisällöt:

 • psykofyysisen fysioterapian teoreettinen viitekehys
 • psykofyysisen fysioterapian tutkimis- ja työtapoja, kuten kehonkuvan eheyttäminen
 • kehotietoisuuden harjoittaminen, fysioterapiaprosessi muutoksen tukena
 • hengitys, liike, kosketus, rajat ja kohtaaminen ihmisen voimavaroihin vaikuttavina tekijöinä
 • sovelluksia eri ongelmatilanteisiin kuten syömishäiriöt, ahdistuneisuus, psykosomaattinen oireilu, masennus

Lisätietoa sisällöstä antaa vastuukouluttaja Maria Maljanen,
p. 040 648 6908 | maria.maljanen [at] tuni.fi

Ohjelma:

Koulutus alkaa 1.12.2022 ja päättyy 9.6.2023. Hakuaika koulutukseen on 1.8. - 30.9.2022.

Lähijaksot alustavasti:

 1. lähijakso 1.–2.12.2022
 2. lähijakso 12.–13.1.2023
 3. lähjakso 9.–10.2.2023
 4. lähijakso 16.–17.3.2023
 5. lähijakso 13.–14.4.2023
 6. lähijakso 10.–12.5.2023 (3 päivää)
 7. lähijakso 8.–9.6.2023

Aikataulut yleensä, poikkeukset mahdollisia:

Ensimmäisenä lähipäivänä klo 10.00–17.00
Toisena lähipäivänä klo 8.30–16.00

Lähipäivien lisäksi koulutus sisältää etukäteistehtävät, lähijaksojen teemoihin liittyviä välitehtäviä sekä kehittämistehtävän. Lisäksi koulutukseen kuuluvat oppimistehtävinä opiskelijan oma reflektiopäiväkirja ja oma kehotietoisuusharjoittelu.

Kouluttajat:

Vastuukouluttajina toimivat Maria Maljanen ja Erja Kyllönen.

Maria Maljanen, fysioterapeutti (AMK) ja terveystieteiden maisteri (Jyväskylän yliopisto)

Maria on erikoistunut psykofyysiseen fysioterapiaan vuonna 2013 ja syventänyt osaamistaan mm. hengityskoulun, soveltavan rentoutuksen, NLP-practitioner, ROBE ja BBAT1 koulutusten myötä. Marialla on työkokemusta palliatiivisesta ja saattohoidosta, mutta myös työskentelystä yksityisellä sektorilla fysioterapeuttina lasten ja nuorten parissa (syömishäiriöt, masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt, neuropsykiatriset haasteet). Lisäksi Marialla on kokemusta koira-avusteisesta fysioterapiasta ja Green Care toiminnasta. Maria toimii Tampereen ammattikorkeakoulussa fysioterapian lehtorina ja on toiminut vastuukouluttajana psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutuksissa vuodesta 2018 alkaen. Maria haluaa tuoda psykofyysisen fysioterapian kentälle näkyvyyttä ja jatkuvuutta ja siksi kannustaa ammattilaisia tekemään työtä näkyväksi myös kansainvälisesti. Marian tavoite on säilyttää psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutuksessa kokemuksellisuus,  prosessinomaisuus ja tasa-arvoisuus. Jokainen ammattilainen on tervetullut koulutukseen omana itsenään ja voi tutustua psykofyysisen fysioterapian viitekehykseen omien tarpeiden mukaan. Opetuksessa Maria pyrkii yhdistämään kokemuksellisuutta, toiminnallisuutta, teoriaa ja käytäntöä aktivoiden täydennyskoulutuksen opiskelijoita. 

Palautteita Mariasta kouluttajana:
"Positiivinen, kannustava ja avoin ote. Järjestelmällinen ja hyvä"
"Mahtava tieto/taitotaso. Lempeä ote aikuiskoulutuksessa oleviin ihmisiin"
"Marian innostava ja salliva opetustapa tuki oppimista ja mahdollistivat opintojen suorittamisen joustavasti"

Erja Kyllönen, fysioterapeutti (AMK) ja nepsyvalmentaja

Erja on erikoistunut psykofyysiseen fysioterapiaan v. 2008 ja täydentänyt psykofyysistä näkökulmaa monipuolisesti mm. trauma- ja kriisityön, norjalaisen psykomotorisen fysioterapian (Robe) ja BBAT:n koulutusten kautta.  
Erja on toiminut Tamkilla psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutuksen toisena vastuuopettajana vuodesta 2020 alkaen. Koulutustehtävien ohella Erja työskentelee julkisella sektorilla nuorten mielenterveyspalveluissa sekä yksityisellä sektorilla mm. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttajana tuoden psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutukseen monipuolista käytännön työelämänäkökulmaa. Työkokemusta psykofyysisellä otteella on ehtinyt kertyä aiemmin lisäksi vanhusten, kehitysvammaisten ja autismikirjolaisten palveluista.  
Erjalle tärkeää psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutuksessa on luoda ryhmälle turvallinen oppimisympäristö, jossa jokaisen opiskelijan oma kokemuksellinen ja kehotietoinen kasvuprosessi voi elää ja kehittyä omassa tahdissaan ja omista lähtökohdista. Erja kannustaa jokaista opiskelijaa löytämään oma persoonallinen tapansa toteuttaa psykofyysistä lähestymistapaa fysioterapiassa. Erja kuljettaa taitavasti punaista lankaa läpi koulutuksen, teoriatietoa käytäntöön jäsennellen ja yhteennivoen.   

Palautteita Erjasta kouluttajana:
“Opettajan kokemuksellinen ja käytännönläheinen tapa opettaa teki opetuksesta erittäin rikasta ja valaisevaa! Erja vakuutti omalla läsnäolemisellaan ja vuorovaikutuksellaan psykofyysisen lähestymistavan ideologiasta. Hän antoi omalla kokemuksellaan ja läsnäolemisellaan valtavan paljon eväitä ja uskoa omaan työskentelyyn.”  
”Erja loi ryhmällemme hyvän hengen ja turvallisen oppimisen tunnelman, niin että ryhmässä oli helppoa kysyä, keskustella ja ideoida, sellaisen positiivisen ihmettelyn ilmapiirin, joka varmasti kantaa myös työelämään ja tuleviin asiakaskohtaamisiin.”