Opinnot suoritettuasi sinulla on on erityisosaaminen itsenäisen perinnöllisyysneuvonnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.
Täydennyskoulutus

Perinnöllisyyshoitajien täydennyskoulutus

Opintojen laajuus

20 opintopistettä

Toteutusaika

tulossa 2023, aikataulu vielä avoin.

Hakuaika

-

Hinta

3800.00 € (sis. alv 24%)

Kampus

TAMK Pääkampus

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Sosiaali- ja terveysala

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Syvennä asiantuntijuuttasi perinnöllisyyshoitajana

Opinnot suoritettuasi saat erityisosaamisen itsenäisen perinnöllisyysneuvonnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen perinnöllisyyslääketieteen eli kliinisen genetiikan yksikössä perinnöllisyyshoitajan toimenkuvaan liittyvällä asiantuntijuusalueella.

Opinnot antavat laaja-alaisen erityisosaamisen perinnöllisyyshoitajan toimenkuvaan liittyviin osaamisalueisiin. Toteutamme koulutuksen seuraavan kerran 2023.

Opinnot suoritettuasi:

 • hallitset perinnöllisyysneuvontaan tulevan henkilön ja / tai hänen perheensä tilanteeseen liittyvän lääketieteellisen tiedon, ja osaat soveltaa sitä ja asiantuntemustasi perinnöllisyysneuvontatilanteessa
 • ymmärrät perinnöllisyysneuvontatilanteen mahdolliset terveydelliset, psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset
 • osaat suunnitella, toteuttaa ja kehittää asiakaslähtöistä perinnöllisyysneuvontaa näyttöön perustuen
 • osaat huomioida perinnöllisyysneuvontaan liittyvät eettiset ja lainsäädännölliset erityiskysymykset
 • sinulla on valmiudet käyttää luovasti erilaisia vuorovaikutustilanteisiin soveltuvia toimintatapoja ja ohjausmenetelmiä 
 • osaat kehittää asiantuntijuuttasi edelleen näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen

Opinnot jakautuvat kahteen perinnöllisyyshoitajan toimenkuvaan liittyvään osaamisalueeseen:

 1. Perinnöllisyyshoitajan asiantuntijaosaaminen, 15 opintopistettä
  • Asiantuntijana kehittymisen perusteet, 5 opintopistettä
  • Asiantuntijana kehittymisen syventävät opinnot, 10 opintopistettä
    
 2. Lääketieteellisen genetiikan ja perimän rakenteen tietoperusta, 5 opintopistettä
  • Solun ja perimän rakenne sekä perimän poikkeavuudet, 1 opintopiste
  • Sairauksien geneettinen tausta ja perimän muutokset sairauksien aiheuttajina, 4 opintopistettä

Perinnöllisyyshoitaja -koulutuksen opiskelu tapahtuu työelämäyhteistyössä. Opiskelu sisältää sekä lähi- että etäopiskelua, verkko-opetusta hyödyntäen.

Opintojen sisältö vastaa European Board of Medical Genetics’n (EBMG) antamia suosituksia Genetic Counsellor / genetic nurse -tutkinnon sisällöstä. Opintojen taso vastaa eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksen (EQF) tason 7 oppimistuloksia. 

Vastaavana opettajana toimii geneettisten sairauksien hoitotyön yliopettaja Outi Kajula.

Ota meihin yhteyttä