Seinällä papereita joista yhdessä lukee don't look back
Täydennyskoulutus

Palvelumuotoilu – hyödyt liiketoiminnalle ja vaatimukset johtamiselle

Seinällä papereita joista yhdessä lukee don't look back

Osaamista palvelumuotoilun johtamiseen!

Koulutus antaa kokonaisnäkemyksen yhteiskunnan teknologisista muutoksista ja lisää kykyä ymmärtää oman toimialan digitalisoitumisen vaikutuksia sekä tutustuttaa palvelumuotoilun periaatteisiin ja hyötyihin. Palvelumuotoilu liiketoiminnan työkaluna luo muotoilujohtamiselle uusia haasteita.

Koulutus lisää tietoutta palvelumuotoilun johtamisesta, tilaamisesta, käyttäjä- ja asiakaslähtöisyydestä palveluiden kehittämisessä sekä palvelumuotoilun hyötyjen varmistamisesta ja mittaamisesta.

Kurssi toteutetaan keväällä 2021. Aloitus- ja päätöspäivä ovat lähikoulutuspäiviä ja ne järjestetään Tampereen yliopistolla. Muutoin koulutus tapahtuu verkkoympäristössä.


Tämä koulutus soveltuu EMBA Tampere- valinnaisiin opintoihin. EMBA Tampere -tuoteperheen johtamisohjelmat tarjoavat aktiivisen ja monialaisen oppimisympäristön johtajana kehittymiseen ja organisaation johtamiseen. Tutustu koko valinnaisten opintojen tarjontaan sekä EMBA-ohjelmiin.