Hyppää pääsisältöön

Palvelumuotoilu – hyödyt liiketoiminnalle ja vaatimukset johtamiselle

Tampereen yliopisto

Osaamista palvelumuotoilun johtamiseen!

Koulutus antaa kokonaisnäkemyksen yhteiskunnan teknologisista muutoksista ja lisää kykyä ymmärtää oman toimialan digitalisoitumisen vaikutuksia. Koulutuksessa myös tutustutaan palvelumuotoilun periaatteisiin ja hyötyihin sekä palvelumuotoilun johtamisen uusiin haasteisiin liiketoiminnan työkaluna.

Seuraava toteutus tulossa syyskuussa. Huom! Early bird -etu koulutukseen 31.5.2021 mennessä hakeneille hinta vain 1 998 € + alv 24 % (yht. 2 477,52 €).

Koulutus lisää osaamista palvelumuotoilun johtamisesta, tilaamisesta, käyttäjä- ja asiakaslähtöisyydestä palveluiden kehittämisessä sekä palvelumuotoilun hyötyjen varmistamisesta ja mittaamisesta.

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Koulutuksessa on käytössä Moodle-oppimisympäristö. Toteutus koostuu verkkoluennoista, ryhmä- ja yksilötehtävistä ja kehittämistehtävästä. Kehittämistehtävä palautetaan kurssin päätyttyä.

Organisaatiokohtaista etua liiketoiminnan kehittämiseen

Kehittämistehtävän toteutus lähtee organisaation tarpeiden pohjalta. Koulutuksen alussa valitaan organisaatiolle ajankohtainen kokonaisuus kehittämistehtävän aiheeksi. Tehtävässä voidaan soveltaa koulutuksen aikana opittuja asioita sekä saada konkreettisesti uusia ideoita ja näkökulmia organisaation hyödyksi.

Kehittämistehtävään saa yksilökohtaista ohjausta ohjelman pääkouluttajalta. Tämän lisäksi yhteisissä työpajoissa ja ryhmäkeskusteluissa on oiva paikka saada arvokkaita kommentteja organisaation hyödyksi!

Hae koulutukseen

Haku koulutukseen on avoinna 8.8.2021 saakka. Tilaa Osaamisen kehittäjät -uutiskirje, jotta kuulet koska koulutukseen haku aukeaa. Kuulet myös samalla muista uusista koulutuksista.

Palautteita koulutuksesta

Valitsin kehittämistehtävään lujasti ja kiinteästi oman työn kannalta ajankohtaisen soveltamiskulman ja aiheen. Koin oppineeni teemoista ja niistä nousseista ajatuksista uutta ja avaavaa.

Oma ajatus muutosjohtajana taas jalostui koulutuksen myötä. Lähdin hakemaan uusia ideoita ja avauksia omaan työhön ja sitä myös sain.