Täydennyskoulutus

Palvelumuotoilu – hyödyt liiketoiminnalle ja vaatimukset johtamiselle

Palvelumuotoilu – hyödyt liiketoiminnalle ja vaatimukset johtamiselle

Palvelumuotoilu liiketoiminnan työkaluna luo muotoilujohtamiselle uusia haasteita. Koulutuksesta saat lisää tietoutta palvelumuotoilun johtamisesta, tilaamisesta, käyttäjä- ja asiakaslähtöisyydestä palveluiden kehittämisessä sekä palvelumuotoilun hyötyjen varmistamisesta ja mittaamisesta.

Koulutuksesta saa kokonaisnäkemyksen yhteiskunnan teknologisista muutoksista ja lisää kykyä ymmärtää oman toimialan digitalisoitumisen vaikutuksia. Koulutuksessa tutustutaan palvelumuotoilun periaatteisiin ja hyötyihin. Palvelumuotoilukoulutus soveltuu sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.

Koulutus soveltuu EMBA-valinnaisiin opintoihin. 

Opintojen tavoitekesto

3 kuukautta

Opintojen laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

7.3.2019 - 29.5.2019

Kaupunki

Ilmoittaudu viimeistään

Hinta

2670 € + 24% alv

Toteutusmuoto

Harjoitukset
Lähiopetus
Verkko-opinnot

Tutkintotaso

Muut opinnot

Sisältö

Koulutuksen aikataulu ja teemat

7.3.2019 lähipäivä (Tampere)

  • Tutustuminen ja johdantoluento

viikot 11-15 (opetus verkossa)

  • viikoittaiset verkkoluennot ja/tai tehtävät
  • Teemana: käynnissä olevat muutokset (yhteiskunnallinen, teknologinen, digitalisaatio, työn murros jne.) ja niiden suhde omaan toimialaan

viikolla 16 pääsiäistauko

viikot 17-21 (opetus verkossa)

  • viikoittaiset verkkoluennot ja/tai tehtävät
  • Teemana: käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys sekä palvelumuotoilun hyödyntäminen oman organisaation toiminnassa

29.5.2019 (Tampere)

  • Lähipäivä: yhteenveto ja koulutuksen päätös

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat syventää omaa ymmärrystään palvelumuotoilusta ja sen vaikutuksesta omaan toimialaan sekä siitä, miten sitä voi hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa. 

Koulutuksesta on hyötyä niin julkisella kuin yksityisellä puolella toimiville.

Koulutus soveltuu myös EMBA-koulutusten valinnaisiin opintoihin.

Opetusjärjestelyt

Koulutus toteuteaan verkkokurssina, jossa on kaksi lähipäivää (7.3. ja 29.5.2019) sekä koulutuksen aloitus- ja päätöspäivät, jotka toteutetaan Tampereen yliopistolla.

Koulutus koostuu viikoittain julkaistavista ja suoritettavista tehtävistä. Nämä välitehtävät tukevat koulutukseen kuuluvaa kehittämistehtävää, jota työstetään ohjatusti koulutuksen aikana.

Ajankäyttö

Koulutus vaatii viikoittaista itsenäistä työskentelyä, oheismateriaaliin tutustumista ja välitehtävien sekä kehittämistehtävän tekemistä.

Lisätietoa

Maksuehto

Hinta sisältää opetuksen ja ohjauksen koulutuksen aikana, opetusmateriaalin verkossa sekä koulutuspäivien aamu- ja iltapäiväkahvit. 

Perumisehdot

Osallistumisen perumisesta viimeistään viikko viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peritään 20 % osallistumismaksusta kulujen peittämiseksi. Jos peruutus tapahtuu 1-7 päivää ennen koulutuksen alkua, peritään 50 % osallistumismaksusta.

Koko osallistumismaksu peritään, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan. Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilölle.

Lisätietoa opetuskielistä

Koulutus tapahtuu suomen kielellä ja osa oheismateriaaleista voi olla englanninkielisiä.