Palliatiivisen hoidon asiantuntija kuva
Erikoistumiskoulutus

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus

Palliatiivisen hoidon asiantuntija kuva

Palliatiivisen hoidon asiantuntija

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisenja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat myös osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op) -erikoistumiskoulutus perustuu työelämän tarpeeseen ja vastaa kansallisesti asetettuihin palliatiivista hoitoa koskeviin suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Palliatiivisen hoidon kansallinen kehittäminen edellyttää moniammatillista eritysosaamista, jota tällä valtakunnallisella erikoistumiskoulutuksella tuotetaan. Samalla varmistetaan potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten osaamisen laatu ja valtakunnallisten laatukriteereiden toteutuminen siten, että B ja C- tason palliatiivista hoitoa toteuttaviin yksiköihin on saatavissa palliatiivisen hoidon asiantuntijoita.

 

Ota meihin yhteyttä

Lisää erikoistumiskoulutuksia