Hyppää pääsisältöön
Palliatiivisen hoidon asiantuntija

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus (Vielä muutama paikka vapaana/23.11.2021)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

24.1.2022-4.4.2023

Hakuaika

4.10.2021-31.10.2021

Hinta

1500 € (alv 0%). Koulutus on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Opiskelijamaksu laskutetaan kahdessa erässä.

Kaupunki

Tampere

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sote-palveluissa asiakkaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat myös osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus perustuu työelämän tarpeeseen ja vastaa kansallisesti asetettuihin palliatiivista hoitoa koskeviin suunnitelmiin ja tavoitteisiin. 

Tavoitteena on, että koulutuksen käytyäsi:

  • hallitset palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
  • toimit palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
  • hallitset asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaat soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
  • hallitset hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa ja osaat antaa psykososiaalista tukea
  • arvioit ja kehittät omaa ja työyhteisösi osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
  • osallistut palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka tarkoittaa opiskelijan työmääränä 810 tuntia.

"Palliatiivisen hoidon tarkoituksena on vaalia elämänlaatua ja lievittää inhimillistä kärsimystä" - Lue hoitotyön lehtorin Katja Muurisen kirjoitus palliatiivisesta hoidosta

Erilaisia ihmisiä.

Erikoistu eduksesi

Erikoistumiskoulutukset tarjoavat mahdollisuuden syventyä tiettyyn asiantuntijuuden alueeseen.