Hyppää pääsisältöön

Oppijan rinnalla hybridiympäristöissä

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

3-9 op

Toteutusaika

Innostava ja osallistava verkkoläsnäolo 3 op. ti 3.10.2023 klo 13-16, to 12.10. klo 13-16, ma 6.11. klo 13-16

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Järjestävä yksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri

Opetustapa

Verkko-opinnot

Koulutuksessa annetaan tietoa hybridiopetukseen tarkoituksenmukaisista pedagogisista malleista, digioppimisen ympäristöistä ja hyviksi koetuista käytänteistä. Koulutuksella vastaamme pandemian aikana havaittuihin opetushenkilöstön osaamistarpeisiin.
Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle monipuolista ja ajantasaista tietoa siitä, kuinka järjestää hybridimäistä opetusta tehokkaasti ja opiskelijalähtöisesti. Koulutuksen keskeinen ajatus on ohjata opettajaa tukemaan opiskelijaa oppimiaan uusissa ympäristöissä. Hankkeessa luodaan 3 kolmen opintopisteen laajuista yhteistä koulutusosiota.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.

Koulutusosiot