Hyppää pääsisältöön
Tiimi oppimassa osallistavilla menetelmillä.

Opetusmenetelmäpakki

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

5 opintopistettä

Hinta

420 € (sis. alv 24%)

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri

Koulutusala

Opetus ja kasvatus

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Verkko-opinnot

Opintojen taso

Muut opinnot

Tule rikastamaan opetusmenetelmäosaamistasi itseohjautuvasti ja joustavasti verkossa opiskellen!

Ammattitaitoinen ja työstään innostunut pedagogi hallitsee erilaisten opetusmenetelmien hyödyntämisen vaihtuvissa oppimis- ja koulutustilanteissa.

Monipuolinen ja linjakas vaihtelevien opetusmenetelmien käyttö edistää oppimista ja osaamisen kehittymistä.  

Oppiminen ja osaamisen kehittyminen tapahtuvat usein sosiaalisissa yhteisöissä. Nykyiset oppimiskäsitykset kannustavatkin aktivoimaan ja osallistamaan opiskelijoita. Tällöin opettajan rooli on enemmän ohjauksellinen kuin opettajakeskeisiä opetusmenetelmiä käytettäessä. Toisaalta tehokas oppiminen vaatii välillä myös opettajajohtoisten opetusmenetelmien hyödyntämistä.

Koulutuksen sisältö

Osio I: Opetusmenetelmät ja linjakas opetuksen suunnittelu

Osaamistavoitteet: Tunnet linjakkaan opetuksen suunnittelun käsitteen ja periaatteet ja osaat soveltaa linjakasta opetuksen suunnittelua käytäntöön. Tunnet vähintään yhden osaamiskuvauksiin liittyvän taksonomian (esim. Bloom, Solo tai Briggs) ja osaat soveltaa sitä.

Osio II: Opettajajohtoiset menetelmät

Osaamistavoitteet: Tunnet ja osaat perustellen soveltaa erilaisia opettajajohtoisia opetusmenetelmiä. Ymmärrät, miten opettajajohtoinen opetus voi samalla olla opiskelijakeskeistä. Osaat soveltaa kahta opettajajohtoista opetusmenetelmää omassa opetus- tai koulutustehtävässäsi tai työyhteisössäsi.  

Osio III: Osallistavat menetelmät

Osaamistavoitteet: Ymmärrät osallistavien menetelmien erilaisia mahdollisuuksia kouluttamisessa ja opettamisessa. Osaat soveltaa kahta osallistavaa opetusmenetelmää omassa opetus- tai koulutustehtävässäsi tai työyhteisössäsi.

Koulutuksen toteutus

Itseohjautuvassa verkko-oppimisprosessissa opiskelu tapahtuu oman aikataulusi mukaisesti  verkkoympäristössä. Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan digitaalisella osaamismerkillä.

Kouluttajana Seppo Janhonen, yliopettaja, TAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opettajille ja kouluttajille, opettajankoulutukseen hakeutuville sekä muulle koulutushenkilöstölle.

Oletko aikeissa hakea ammatilliseen opettajankoulutukseen? 

Hakiessasi myöhemmin ammatilliseen opettajankoulutukseen tämä koulutus tuottaa hakupisteitä valintaperusteissa mainitun pisteytyksen mukaisesti.

Tullessasi valituksi TAMKin ammatilliseen opettajankoulutukseen koulutus voidaan hyväksilukea osaksi opintojasi opetussuunnitelman mukaiseksi valinnaiseksi pedagogiseksi opintojaksoksi.