Täydennyskoulutus

Opettajan ammatillisen vuorovaikutusosaamisen kehittäminen

Opettaja - kehitä ammatillisia vuorovaikutustaitojasi

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja tarvitsee työssään vuorovaikutusosaamista sekä erityistä ymmärrystä ryhmäviestinnästä ja haasteellisista vuorovaikutustilanteista. Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille tarkoitetun koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opettajien vuorovaikutusosaamista sekä työyhteisössä että opiskelijoiden kanssa. Koulutus toteutetaan integroituna tutkinto-opetukseen.

Koulutuksessa saatetaan yhteen tuoretta tutkimustietoa nauttivat suomen kielen tutkinto-opiskelijat ja työssä toimivat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat. Koulutuksen sisältöä suunnitellaan työssä olevien opettajien tarpeista käsin. Koulutuksen laajuus on 5 op ja siihen sisältyy omassa työssä tehtävä kehittämistehtävä.

Koulutus koostuu lähipäivistä, joissa tutkinto-opiskelijat ja työssä toimivat opettajat tapaavat toisiaan, ja digitaalisia oppimisalustoja hyödyntävästä monimuoto-opetuksesta lähipäivien välillä. Pienryhmätyöskentelyssä perehdytään viestinnän ja vuorovaikutuksen opetusmenetelmiin ja -sisältöihin, palautteen antamiseen ja vastaanottoon, arviointiin, opettamisen ja oppimisen teoreettisiin lähtökohtiin, opetusviestintään ja vuorovaikutukseen liittyvään opettajuuteen sekä puheviestinnän opetukselle opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden että aikuiskoulutuksen näkökulmasta.