Täydennyskoulutus

NILA – puun ja kuoren välissä

Projektipäällikkönä matriisissa, usein puun ja kuoren välissä

Valmennusohjelma vahvistaa ammatillisten oppilaitosten kehittämiskulttuuria. Koulutusvastaavat, projektipäälliköt ja muu kehittämistehtävissä toimivat opettajat joutuvat usein toimimaan oppilaitoksissaan yhtäältä johtajien (esimiesten) ja toisaalta ns. rivihenkilöstön ristipaineessa. Valmennuksella tuetaan heidän työtään.

Valmennuksen rakenne: