Hyppää pääsisältöön
Millainen fysioterapeutti sinä haluat olla? Meillä voi kouluttautua moneksi!

Musiikkia liikkeessä, liikettä musiikissa

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

3 opintopistettä

Toteutusaika

25.1.2022-26.4.2022

Hakuaika

7.10.2021-31.12.2021

Hinta

390 € (sis. alv 24 %)

Koulutusala

Opetus ja kasvatus
Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Opi kuinka musiikki vaikuttaa mieleen ja kehoon!

Tutustumme koulutuksessa musiikin fysiologisiin ja psyykkisiin vaikutuksiin ja musiikin käyttämisen mahdollisuuksiin erilaisissa liikkumis-, terapia- ja hoitoympäristöissä. Tutustut musiikin ja liikunnan vaikutusmekanismeihin, sekä alan uusimpaan tutkimukseen. Saat käyttöösi työkaluja musiikin motivaatiovaikutusten arviointiin ja rytmikoordinaatiokyvyn testaamiseen sekä ideoita työkalujen hyödyntämiseen omassa työssäsi.

Koulutuksen kohderyhmä

Liikuntaa ja/tai musiikkia työssään käyttävät ohjaajat, opettajat, fysioterapeutit ja musiikkiterapeutit

Koulutuksen suoritettuasi:

 • ymmärrät liikunta- ja musiikkipsykologian käsitteitä ja toimintamalleja.
 • osaat arvioida musiikin motivoivia vaikutuksia ja valita musiikkia niiden perusteella.
 • osaat testata rytmikoordinaatiokykyä ja osaa perustellen arvioida rytmikoordinaatiokyvyn vaikutusta liikkumiseen.
 • tunnistat musiikin käytön mahdollisuuksia, erityispiirteitä ja menetelmiä liikkumisen yhteydessä omaan työhön soveltaen.
 • osaat yhdistää teoreettista tietoa käytäntöön ja arvioida vasteiden sopivuutta kulloiseenkin kontekstiin.

Sisältö

 • Musiikki- ja liikuntapsykologian perusteita
 • Musiikin ja liikunnan vaikutuksia ja vaikutusmekanismeja
 • Rytmikoordinaatiokyvyn yhteyksiä musiikkiin ja liikkeeseen
 • Tutkitun tiedon soveltaminen omassa työssä

Aikataulu

Koulutus koostuu kahdesta lähipäivästä, kolmesta etätapaamisesta ja verkkotehtävistä.

Kickoff verkossa ti 25.1. klo 14–15

1. lähijakso ti 1.2. klo 10–17

välitapaaminen verkossa ti 22.2. klo 14–17

2. lähijakso ti 15.3. klo 10–17

tapaaminen verkossa ti 5.4. klo 14–17

loppuyhteenveto verkossa ti 26.4. klo 14–17

Kouluttaja

TtT, FM, ft Pipsa Tuominen

Arviointi

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija

 • osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa annetut tehtävät aikatauluja noudattaen.
 • osaa käyttää musiikin ja liikkumisen keskeisiä käsitteitä oikein.
 • osaa valita soveltuvia menetelmiä musiikin ja liikkumisen yhdistämiseen.
 • reflektoi omaa oppimistaan monipuolisesti