Hyppää pääsisältöön
Kitara

Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi, monimuotototeutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Musiikin ammattilainen – kehitä opettajuuttasi musiikkipedagogina

Musiikkipedagogin opinnoissa yhdistyvät musiikki ja opettajuus.

Voit hakea musiikkipedagogin monimuotototeutukseen, mikäli sinulla on ammatillisen opisto- tai korkea-asteen muusikon, musiikinohjaajan tai musiikkioppilaitoksen opettajan  tutkinto tai muusikko (AMK) -tutkinto. 1–3 vuoden mittaiset opinnot painottuvat opettajankoulutuksen pedagogisiin opintoihin, oman alan substanssin päivittämiseen ja musiikillisiin opintoihin.

Koulutuksen alussa tehdään vertailu aiempiin opintoihisi, jonka perusteella sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Opintoihin ei pääsääntöisesti kuulu instrumenttiopetusta ja pääinstrumenttisi tulee olla sama kuin aiemmassa tutkinnossasi.

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma tuottaa korkeatasoista osaamista soittamiseen, laulamiseen, säveltämiseen, kuoronjohtoon, musiikinteoriaan ja -historiaan sekä pedagogiikkaan. Voit hyödyntää myös Tampereen korkeakouluyhteisön muita tarjolla olevia kursseja ja muokata näin tutkintoasi.