Käsittelemme opintokokonaisuuden aikana palvelumuotoilua, elämysmuotoilua ja työntekijäkokemusta.
Avoin AMK

Muotoilun eri kasvot, 25 op

Kiinnostavatko muotoilun eri näkökulmat?

Tässä avoimen AMKin kokonaisuudessa tarkastelemme koulutuksessa muotoilua palvelumuotoilua laajemmasta näkökulmasta. Kokonaisuudella ei ole pohjatietovaatimuksia, ja voitkin ilmoittautua mukaan aiemmasta osaamisestasi ja koulutuksestasi riippumatta.