Hyppää pääsisältöön
Munuaistautia sairastavan ihmisen hoitotyö edellyttää monenlaista erityisasiantuntijuutta.

Munuaispotilaan hoitotyön asiantuntijakoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

6.9.2022-30.11.2023

Hakuaika

1.1.2022-19.6.2022

Hinta

3275 € (sis. ALV 24 %)

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Tule syventämään ammatillista osaamistasi munuaispotilaan hoitotyössä!

Munuaistautia sairastavan ihmisen hoitotyö edellyttää monenlaista erityisasiantuntijuutta. Munuaispotilaiden määrä Suomessa kasvaa vuosittain väestön ikääntyessä ja munuaistauteihin johtavien liitännäissairauksien lisääntyessä. Selviytyäkseen muuttuneen terveydentilan aiheuttamista muutoksista elämässään, munuaispotilaat tarvitsevat yhä yksilöllisempää hoitoa ja hoidon ohjausta. Myös terveysala uudistuu ja kehittyy jatkuvasti ja koulutus vastaakin ajan haasteisiin sekä tarjoaa alan uusinta osaamista. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää hoitotyöntekijän ammatillista osaamista munuaispotilaan hoitotyössä, hoitopolun eri vaiheissa ja erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä. Sairaanhoitajalta edellytetään tieteelliseen näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttamista ja oman toiminnan reflektiivistä arviointia.

Sisältö

 • Johdatus munuaissairauksiin ja niiden hoitotyöhön 
 • Munuaissairauksiin sairastuminen 
 • Akuutti munuaisvaurio, diabeteksen munuaistauti ja munuaispotilaan lääkehoito
 • Predialyysipotilaan hoitotyö
 • Asiakaslähtöisyys ja monikulttuurisuus munuaispotilaan hoitotyössä 
 • Peritoneaalidialyysipotilaan hoitotyö 
 • Hemodialyysipotilaan hoitotyö 
 • Munuaissiirtopotilaan hoitotyö ja hoitoelvytys  
 • Simulaatiopedagogia munuaispotilaan hoitotyön kehittämisessä 
 • Asiantuntijaksi munuaispotilaan hoitotyössä 
 • Munuaispotilaan ohjaaminen 
 • Lapsi ja munuaissairaus 
 • Genomi-tietous ja teknologian hyödyntäminen ja rakenteinen kirjaaminen 
 • Haastavat vuorovaikutustilanteet sekä elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma ja hoitotyö 
 • Kehittämistyö

Toteutus 

Opiskelumenetelminä ovat aktivoivat lähi- ja etäluennot, taitopajat, simulaatiot, itsenäinen opiskelu, opintokäynti, verkko-opiskelu ja seminaarit. 

Koulutuspäivät 

Koulutusta toteutetaan etä- ja lähipäivinä joita yhteensä 19. Opetus klo 8.30-15.45. 

Syksyn 2022 päivät

6.9.2022 (lähipäivä)

4.10.2022 (etäpäivä)

1.11.2022 (etäpäivä)

2.11.2022 (lähipäivä)

29.11.2022 (lähipäivä)

(muutokset mahdollisia).

Koulutuksen vastuukouluttajina toimivat Minna Talvitie ja Gitte Taulo