Muita väyliä opiskelemaan

Tampereen korkeakouluyhteisössä on lukuisia väyliä opiskelemaan. Tutkintoon johtavat opinnot, avoimet korkeakouluopinnot ja täydennyskoulutus on esitelty omissa osioissaan, mutta tältä sivulta löydät kattavan otannan muusta tarjonnastamme. Osin tiedot päivittyvät vasta toiminnan yhtenäistämisen edetessä.

Alumniopinnot

Tampereen korkeakoulujen alumniopintojen tarkemmat ohjeet päivitetään alkuvuoden 2019 aikana.

Vanhan Tampereen yliopiston alumniopinnoista voit lukea Opiskelun oppaasta.

JOO-opinnot

Joustavalla opinto-oikeudella (JOO) voit hakeutua suorittamaan valinnaisia opintoja Tampereen yliopistossa. Opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. JOO-opinto-oikeuden haku tapahtuu kaikissa yliopistoissa samalla valtakunnallisella lomakkeella joko sähköisesti Joopas-palvelussa tai paperilomakkeella. Sähköinen JOO-haku on käytössä suurimmassa osassa Suomen yliopistoja. Paperista hakulomaketta käyttävät seuraavat yliopistot: Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto ja Oulun yliopisto.

JOO-opintoihin on jatkuva haku eli opintoihin voi hakeutua milloin vain lukuvuoden aikana. Lukuvuosi on jaettu neljään periodiin. Hakemuksen on hyvä olla Tampereen yliopistolla vähintään kuukautta ennen periodin alkua.

Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea sekä alempaa ja/tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat että tohtoriopiskelijat. 

JOO-opinto-oikeuden hakemisessa haetaan ensin puoltoa omasta kotiyliopistosta, ja vasta sen jälkeen hakemuksen voi lähettää toiseen yliopistoon. Voit lukea oman yliopistosi puoltoaikatauluista JOOPAS-palvelun sivuilta (kohta Ohje kotiyliopistona).

Lähtökohtaisesti opintojesi Tampereen yliopistossa tulee olla sellaisia, joita ei ole omassa kotiyliopistossasi tarjolla. Tarkista kotiyliopistostasi mahdolliset tarkemmat puollon kriteerit. Yliopistoilla voi olla myös vaihtelevia kriteereitä ennen JOO-opintoja suoritettujen opintojen määrästä.

Sinun tulee sisällyttää JOO-opinnot tutkintoosi.

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot

Mitä ovat kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot?

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot on tarkoitettu ulkomaisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tulee tehdä täydentäviä opintoja saadakseen Suomessa kelpoisuuden tiettyä koulutusta edellyttävään tehtävään.

Lisätietoja ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta Suomessa saat Opetushallituksen sivuilta

Jotta hakija voidaan valita kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin, hänellä tulee olla ulkomailla suoritetusta tutkinnosta Opetushallituksen rinnastuspäätös, jossa edellytetään täydentävien opintojen suorittamista. Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoja suorittavat osallistuvat yliopiston varsinaiseen opetukseen kuten esimerkiksi päivisin järjestettäville luennoille ellei vastaavaa koulutusta ole tarjolla täydennyskoulutuksena (kasvatustieteiden tiedekunta). Opinto-oikeus myönnetään määräaikaisena.

Mihin voi hakea?

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin voi hakea seuraaville aloille: luokanopettajakoulutus, lastentarhanopettajakoulutus, pedagogiset opinnot ja opetettavan aineen opinnot. Myös avoimina yliopisto-opintoina on tarjolla joitakin opetettavan aineen opintoja. 

Lisäksi seuraavien alojen kelpoisuusopintomahdollisuuksista voi tiedustella vastaavasta tiedekunnasta: sosiaalityö ja psykologia (yhteiskuntatieteiden tiedekunta) sekä kirjastotoimi (informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta).

Suoritettavat opintojaksot määritellään hyväksytyille Opetushallituksen rinnastuspäätöksen perusteella.

Opintomaksut

Opinnoista peritään avoimen yliopisto-opetuksen mukaista maksua (15e/opintopiste), ellei vastaavaa koulutusta ole tarjolla täydennyskoulutuksena (kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta). Maksu suoritetaan opintojen alkaessa.

Hakeminen

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin valinta tapahtuu harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella.

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin haetaan erillisellä paperilomakkeella (linkki vie toistaiseksi vanhan Tampereen yliopiston lomakkeeseen). Hakemukseen on liitettävä kopiot ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksesta ja opintorekisteriotteesta sekä kopio Opetushallituksen rinnastuspäätöksestä. Tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta tulee toimittaa auktorisoidun kääntäjän laatimat käännökset ellei dokumenttien alkuperäiskieli ole englanti.

Haku syksyllä alkaviin opintoihin tapahtuu 30.4. mennessä ja keväällä alkaviin opintoihin 30.10. mennessä. Huomaathan, että opintojen lopullinen aloitusaika riippuu suoritettavaksi määritellyistä opintojaksoista ja määritellään erikseen opinto-oikeuden myöntämispäätöksessä

Hakemus liitteineen jätetään sen tiedekunnan toimistoon, jolta opiskeluoikeutta haetaan tai lähetetään osoitteella: Ao. tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto. Jos haet useampaan kuin yhteen kokonaisuuteen (esim. opetettava aine ja pedagogiset opinnot), tee jokaiseen kokonaisuuteen oma hakemuksensa.

Opetuksesta vastaavat tiedekunnat:

  • Opetettavan aineen täydentävät opinnot: tiedekunta riippuu opetettavasta aineesta. Tiedekuntien opetustarjontaan voi tutustua opinto-oppaiden avulla (linkki vie toistaiseksi vanhan Tampereen yliopiston opinto-oppaaseen).
  • Opettajan pedagogisten opintojen täydentävät opinnot: kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
  • Luokanopettajan täydentävät opinnot: kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
  • Varhaiskasvatuksen täydentävät opinnot: kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Tulosten julkistaminen

Hakeneille lähetetään henkilökohtainen tieto valinnan tuloksesta. Myöntävän päätöksen yhteydessä lähetetään lisätietoa ilmoittautumisesta.

Ristiinopiskelu Tampereen korkeakouluissa

Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta tai toiselta kampukselta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi. Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Ristiinopiskelupalvelun kautta voit tarkastella opintotarjontaa, joka on voimassa aina lukuvuoden kerrallaan.