Muita väyliä opiskelemaan

Tampereen korkeakouluyhteisössä on lukuisia väyliä opiskelemaan. Tutkintoon johtavat opinnot, avoimet korkeakouluopinnot ja täydennyskoulutus on esitelty omissa osioissaan, mutta tältä sivulta löydät kattavan otannan muusta tarjonnastamme. Osin tiedot päivittyvät vasta toiminnan yhtenäistämisen edetessä.

Alumniopinnot

Tampereen korkeakoulujen alumniopintojen tarkemmat ohjeet päivitetään alkuvuoden 2019 aikana.

Vanhan Tampereen yliopiston alumniopinnoista voit lukea Opiskelun oppaasta.

Ammatillinen jatkokoulutus

Tampereen yliopisto tarjoaa lääketieteen alan ammatillista jatkokoulutusta seuraavasti. Linkit vievät toistaiseksi vanhan Tampereen yliopiston nettisivuille. Ammatillisen jatkokoulutuksen tiedot päivitetään uuden yliopiston sivuille loppuvuodesta 2018.

Erikoislääkärikoulutukseen ja yleislääketieteen erityiskoulutukseen (YEK) voi hakeutua opiskelijaksi, kun on suorittanut suomalaisen lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) tai vastaavan tutkinnon ulkomailla ja saanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämän laillistuksen toimia lääkärinä Suomessa.

Erikoishammaslääkärikoulutukseen voi hakeutua henkilö, joka on suorittanut suomalaisen hammaslääketieteen lisensiaatin (HLL) tutkinnon tai vastaavan tutkinnon ulkomailla, saanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämän laillistuksen toimia hammaslääkärinä Suomessa ja työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään kaksi vuotta.

Alakohtaisiin lisäkoulutusohjelmiin voi hakea opinto-oikeutta erikoislääkäriksi valmistumisen jälkeen.

JOO-opinnot

Joustavalla opinto-oikeudella (JOO) voit hakeutua suorittamaan valinnaisia opintoja Tampereen yliopistossa. Opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

 • JOO-opintoihin hakeutumisessa on käyttökatko ajalla 15.12.2018 - 31.3.2019 Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistymisen vuoksi. Käyttökatkon aikana hakemuksia ei oteta vastaan Joopas-järjestelmässä. Mikäli tarkoituksesi on hakeutua kevään 2019 opintoihin, huomaathan että hakemuksesi on oltava perillä ennen 15.12.2018. Jos haet JOO-oikeutta tämän syksyn aikana, Joopas-järjestelmässä  kohdeyliopistona on vielä joko Tampereen yliopisto tai Tampereen teknillinen yliopisto.
 • Ennen käyttökatkoa ja sen jälkeen JOO-opintoihin on jatkuva haku eli opintoihin voi hakeutua milloin vain lukuvuoden aikana. Lukuvuosi on jaettu neljään periodiin. Hakemuksen on hyvä olla Tampereen yliopistolla vähintään kuukautta ennen periodin alkua.
 • Tarkemmat hakuohjeet päivitetään myöhemmin.

Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea sekä alempaa ja/tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat että tohtoriopiskelijat. 

JOO-opinto-oikeuden hakemisessa haetaan ensin puoltoa omasta kotiyliopistosta, ja vasta sen jälkeen hakemuksen voi lähettää toiseen yliopistoon. Voit lukea oman yliopistosi puoltoaikatauluista JOOPAS-palvelun sivuilta (kohta Ohje kotiyliopistona).

Lähtökohtaisesti opintojesi Tampereen yliopistossa tulee olla sellaisia, joita ei ole omassa kotiyliopistossasi tarjolla. Tarkista kotiyliopistostasi mahdolliset tarkemmat puollon kriteerit. Yliopistoilla voi olla myös vaihtelevia kriteereitä ennen JOO-opintoja suoritettujen opintojen määrästä.

Sinun tulee sisällyttää JOO-opinnot tutkintoosi.

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot

Mitä ovat kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot?

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot on tarkoitettu ulkomaisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tulee tehdä täydentäviä opintoja saadakseen Suomessa kelpoisuuden tiettyä koulutusta edellyttävään tehtävään.

Lisätietoja ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta Suomessa saat Opetushallituksen sivuilta

Jotta hakija voidaan valita kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin, hänellä tulee olla ulkomailla suoritetusta tutkinnosta Opetushallituksen rinnastuspäätös, jossa edellytetään täydentävien opintojen suorittamista. Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoja suorittavat osallistuvat yliopiston varsinaiseen opetukseen kuten esimerkiksi päivisin järjestettäville luennoille ellei vastaavaa koulutusta ole tarjolla täydennyskoulutuksena (kasvatustieteiden tiedekunta). Opinto-oikeus myönnetään määräaikaisena.

Mihin voi hakea?

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin voi hakea seuraaville aloille: luokanopettajakoulutus, lastentarhanopettajakoulutus, pedagogiset opinnot ja opetettavan aineen opinnot. Myös avoimina yliopisto-opintoina on tarjolla joitakin opetettavan aineen opintoja. 

Lisäksi seuraavien alojen kelpoisuusopintomahdollisuuksista voi tiedustella vastaavasta tiedekunnasta: sosiaalityö ja psykologia (yhteiskuntatieteiden tiedekunta) sekä kirjastotoimi (informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta).

Suoritettavat opintojaksot määritellään hyväksytyille Opetushallituksen rinnastuspäätöksen perusteella.

Opintomaksut

Opinnoista peritään avoimen yliopisto-opetuksen mukaista maksua (15e/opintopiste), ellei vastaavaa koulutusta ole tarjolla täydennyskoulutuksena (kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta). Maksu suoritetaan opintojen alkaessa.

Hakeminen

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin valinta tapahtuu harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella.

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin haetaan erillisellä paperilomakkeella, jonka löydät Lomakkeet-sivulta (linkki vie toistaiseksi vanhan Tampereen yliopiston Opiskelun oppaaseen). Hakemukseen on liitettävä kopiot ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksesta ja opintorekisteriotteesta sekä kopio Opetushallituksen rinnastuspäätöksestä. Tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta tulee toimittaa auktorisoidun kääntäjän laatimat käännökset ellei dokumenttien alkuperäiskieli ole englanti.

Haku syksyllä alkaviin opintoihin tapahtuu 30.4. mennessä ja keväällä alkaviin opintoihin 30.10. mennessä. Huomaathan, että opintojen lopullinen aloitusaika riippuu suoritettavaksi määritellyistä opintojaksoista ja määritellään erikseen opinto-oikeuden myöntämispäätöksessä

Hakemus liitteineen jätetään sen tiedekunnan toimistoon, jolta opiskeluoikeutta haetaan tai lähetetään osoitteella: Ao. tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto. Jos haet useampaan kuin yhteen kokonaisuuteen (esim. opetettava aine ja pedagogiset opinnot), tee jokaiseen kokonaisuuteen oma hakemuksensa.

Opetuksesta vastaavat tiedekunnat:

 • Opetettavan aineen täydentävät opinnot: tiedekunta riippuu opetettavasta aineesta. Tiedekuntien opetustarjontaan voi tutustua opinto-oppaiden avulla (linkki vie toistaiseksi vanhan Tampereen yliopiston opinto-oppaaseen).
 • Opettajan pedagogisten opintojen täydentävät opinnot: kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
 • Luokanopettajan täydentävät opinnot: kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
 • Varhaiskasvatuksen täydentävät opinnot: kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Tulosten julkistaminen

Hakeneille lähetetään henkilökohtainen tieto valinnan tuloksesta. Myöntävän päätöksen yhteydessä lähetetään lisätietoa ilmoittautumisesta.

Ristiinopiskelu Tampereen korkeakouluissa

Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi. Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. 

Erikoistumiskoulutukset

Oletko suorittanut korkeakoulututkinnon ja sinulla on jo työkokemusta? Haluatko kehittyä ammatillisesti, syventää asiantuntijuuttasi tai suunnata osaamistasi uudelleen? Tutustu siinä tapauksessa yliopiston ja ammattikorkeakoulun erikoistumiskoulutuksiin. 

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Se on tarkoitettu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon jo suorittaneille tai muuten vastaavan osaamisen hankkineille, esimerkiksi aiemman opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen suorittaneille. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Koulutus sopii henkilöille, jotka

 • haluavat syventää asiantuntemustaan
 • toimivat asiantuntijoina yhteisöissä ja –verkostoissa
 • ovat suuntautumassa vaativampiin asiantuntijatehtäviin
 • ammattikorkeakoulun erikoistumiskoulutuksissa myös henkilöille, jotka tarvitsevat työssään laajempaa tai monialaisempaa osaamista

Erikoistumiskoulutukseen osallistuminen mahdollistaa omaa työyhteisöä laajemman näkökulman tarkastella työelämässä vastaan tulevia haasteita, ongelmia ja kehittämistarpeita. Koulutuksen suorittanut kykenee käyttämään tieteellistä tutkimustietoa erikoisalansa ammatillisten käytäntöjen analysoinnissa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Erikoistumiskoulutuksista on tehty sopimus korkeakoulujen kesken ja ne on suunniteltu yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Opintomaksuna voidaan maksuasetusten perusteella periä opiskelijalta enintään 120 €/opintopiste. Opiskelijan opintomaksut löytyvät kunkin koulutuksen kuvauksesta. 

Erikoistumiskoulutukset Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopiston erikoistumiskoulutusten tarjonta päivitetään kevään 2019 aikana.

Erikoistumiskoulutukset Tampereen ammattikorkeakoulussa

Haku syksyllä 2018
Lastensuojelutyö, 30 op
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta, 30 op

Haku keväällä 2019
Digitaalinen talousohjaus, 30 op
Mielenterveys- ja päihdetyö, 30 op
Moniammatillinen kotikuntoutus, 30 op
Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju, 30 op
Tarkemmat tiedot ja tarjonta päivitetään alkuvuoden 2019 aikana.

Haku syksyllä 2019
Korjausrakentaminen, 30 op
Kyberturvallisuus, 30 op
Tarjontaa täydennetään ja tarkemmat tiedot päivitetään kevään 2019 aikana.

Alkaneet koulutukset
Haavahoidon asiantuntija, 30 op
Digitekijä Fast Track, 30 op
InfraPOMO, 30 op
Yhteisömuusikko, 30 op