Täydennyskoulutus

Moninaisuusosaajat sosiaali- ja terveysalalla

Työkaluja maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kohtaamiseen ja hänen opintojensa edistämiseen sosiaali- ja terveysalalla.

Sosiaali- ja terveysalalla uuden työvoiman tarve kasvaa lähivuosina merkittävästi. Yhä enenevässä määrin sosiaali- ja terveysalalle ja alan koulutukseen tarvitaan maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön moninaisuusosaamisessa on kuitenkin edelleen suurta vaihtelua.

Tässä koulutuksessa tarjotaan työkaluja ja osaamista maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kohtaamiseen ja hänen opintojensa edistämiseen kielelliset, kulttuuriset ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Tämän avulla voidaan osaltaan vahvistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihinsa ja opintojen läpäisyä. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena verkko-oppimista ja pelillisyyttä hyödyntäen.

Koulutusosiot ovat: 1) Kielitietoisuus, 2) Kulttuuri vahvuutena hoitotyössä, 3) Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ohjaaminen erilaisissa oppimisympäristöissä ja 4) Lääkelaskut haltuun.

Koulutusosiot