Täydennyskoulutus

Monilukutaidon pedagogiikka esi-ja alkuopetuksessa

Monilukutaidon pedagogiikka esi-ja alkuopetuksessa

Koulutuksessa keskitytään esi- ja alkuopetuksen opettajien monilukutaidon osaamiseen huomioiden lasten kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus. Monilukutaidon pedagogiikkaa lähestytään esiopetussuunnitelman sekä perusopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti rohkaisten opettajia osallistavien ja yhteisöllisten menetelmien käyttöön erilaisissa tvt-ympäristöissä.

Kevät 2019

Opintojen tavoitekesto

3 kuukautta

Opintojen laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

15.2.-10.5.2019

Kampus

Keskustakampus

Kaupunki

Hae viimeistään

Hinta

0 euroa

Toteutusmuoto

Itsenäinen opiskelu
Lähiopetus
Verkko-opinnot

Tutkintotaso

Muut opinnot

Sisältö

Koulutuspäivät ja -teemat:

15.2.2019 klo13-17 Orientaatio koulutukseen       

15.3.2019 klo 13-18 Kamerakynän pedagogiikka esi- ja alkuopetuksessa
Kamerakynän pedagogiikassa videokuvaamista käytetään oppilaan ajattelun, toiminnan ja oppimisen välineenä. Kuvaamalla tutkitaan maailmaa ja ympäristöä, havainnollistetaan ajattelua ja vuorovaikutetaan ryhmissä. Kamera on kuin kynä – arkinen osa opetusta ja oppimista!

 22.3. tai 29.3. 2019 klo 13-18 Mediakasvatusta tietoisesti ja tavoitteellisesti.
Erilaiset mediat ovat monin tavoin läsnä sekä lasten elämässä että uusissa opetussuunnitelmissa. Mediakasvatusta voi toteuttaa lukemattomin eri menetelmin, mutta millaisia asioita mediasta voisi ja pitäisi oppia? Tapaamisessa käsitellään mediakulttuurin hyödyntämistä opetuksessa ja kasvatuksessa erityisesti kasvatustietoisuuden ajatuksen kautta.

12.4. 2019 klo 13-18  Monilukutaito luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikassa. 
Tapaamisessa käsitellään luku- ja kirjoitutaidon oppimista monilukutaidon näkökulmasta. Tavoitteena on saada työkaluja luku- ja kirjoitustaidon varhaiseen tukemiseen tarkastelemalla erilaisia opetuskokeiluja, joissa on huomioitu oppilaiden erilaiset kielelliset ja kulttuuriset lähtökohdat ja hyödynnetty digitaalisia sovelluksia. Keskeinen idea on saada oppilaiden omat taidot ja resurssit käyttöön!

3.5 2019 klo 13-18 Monilukutaito matematiikkakasvatuksessa.
Opetussuunnitelma kannustaa oppilasta ilmaisemaan matemaattista ajatteluaan, päätelmiään ja ratkaisujaan eri tavoin (mm. kirjallisesti, suullisesti ja piirtäen) ja välineillä. Tapaamisessa käsitellään matemaattisen ajattelun kielentämisen hyödyntämistä neljän kielen (kehollinen ja taktiilinen, luonnollinen kieli, kuviokieli ja matematiikan symbolikieli) avulla esi- ja alkuopetuksessa.

10.5.2019 klo 13-18  Päätösseminaari

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu lastentarhanopettajille ja luokanopettajille.

Opetusjärjestelyt

Koulutuksessa on kuusi lähiopetuspäivää. Etätyöhön kuuluu aloitustehtävä sekä verkossa toteutettavat välitehtävät. Koulutuksessa hyödynnetään ja yhdistetään viimeaikaista kansainvälistä ja kotimaista lasten monilukutaitoon ja siirtymiin liittyvää tutkimusta. Osallistujat kehittävät työyhteisöissään esi- ja alkuopetusta siltaavaa toimintaa, joka dokumentoidaan digitaalisena portfoliona. Toimintaa kehitetään ohjattujen oppimistehtävien kautta, joka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan opettajapareina (lastentarhanopettaja-perusopetuksen opettaja).   

Koulutuksen järjestää Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta ja se toteutetaan Tampereen yliopiston tiloissa Keskustakampuksella.

Kouluttajat:

FT, mediakasvatuksen yliopistonlehtori Reijo Kupiainen; FT, yliopistonlehtori Pirjo Kulju; FT, dos. Jorma Joutsenlahti, KM, tohtorikoulutettava Daranee Lehtonen; KT yliopisto-opettaja Tuulikki Ukkonen-Mikkola, KM (varhaiskasvatus), mediakasvatuksen kouluttaja, erityisasiantuntija Saara Salomaa Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö.

Lisätietoa

Tea Seppälä, 050 318 7700, tea.seppala@tuni.fi

Maksuehto

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Näin haet

Haku on päättynyt 31.1.2019.