Hyppää pääsisältöön

Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntija erikoistumiskoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

30 op

Toteutusaika

13.9.2023-16.5.2024

Hakuaika

13.2.2023-16.4.2023

Hinta

600 € (alv. 0 %) Koulutus on saanut OKM:n harkinnanvaraista avustusta järjestämiskustannuksiin. Opintomaksu laskutetaan kahdessa erässä, toinen syyskuussa 2022 ja toinen tammikuussa 2023.

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Järjestävä yksikkö

Uudistava oppiminen ja yhteistyö

Hae mukaan monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntijan erikoistumiskoulutukseen!

Koulutuksen osaamistavoitteiden mukaisesti opit käyttämään työssäsi viimeistä tutkittua tietoa monikulttuurisesta varhaiskasvatuksesta. Koulutuksen jälkeen tunnet monikulttuurisen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämisen yksilö- ryhmä- ja yhteisölähtöiset työkäytännöt sekä monikulttuurisen varhaiskasvatuksen pedagogiikan menetelmiä. Opit käyttämään myös perheen voimavaroja ja osallisuutta vahvistavia menetelmiä. Olennaista koulutuksessa on kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvän osaamisen lisääminen ja ennakoiva puuttuminen syrjäyttäviin mekanismeihin. Koulutuksessa painotetaan tiedon tuottamista kulttuuritietoisesta varhaiskasvatuksesta ja monikulttuuristen varhaiskasvatuspalvelujen ja työkäytäntöjen kehittämistä.  

Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen erikoistumiskoulutus on suunnattu sinulle korkeakoulututkinnon (mm. sosionomi AMK ja kasvatustieteen kandidaatti sisältäen varhaiskasvatuksen tehtäviin valmiuksia antavat opinnot) tai ammattikorkeakouluja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneelle (esim. sosiaalikasvattaja). Ammatillisen toisen asteen tutkinto (esim. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja) ei anna hakukelpoisuutta erikoistumiskoulutukseen. Lisäksi sinulla tulee olla työkokemusta varhaiskasvatuksesta tai lapsi- ja perhepalveluista sekä kiinnostusta kehittää monikulttuurisia varhaiskasvatuspalveluja.