Erikoistumiskoulutus digitaalisten sote-palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.
Täydennyskoulutus

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus

Opintojen laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

30.3.2022- maalis-/huhtikuu 2023

Hakuaika

-

Hinta

Koulutus on maksuton.

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus
Verkko-opinnot

Kouluttaudu SoteDigi-osaajaksi!

Erikoistumiskoulutuksen suoritettuasi pystyt toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä digitaalisten sote-palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Koulutuksessa pääset paneutumaan syvällisesti digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Saat valmiuksia muotoilla ja hallita monialaisia kokonaisuuksia digitaalisissa ekosysteemeissä.

Erikoistumiskoulutus sopii kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville, kuten:

 • työelämässä olevat, sote-alan tutkinnon suorittaneet ammattilaiset, kuten sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit
 • muiden alojen, kuten muotoilun tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla

Koulutus on opiskelijoille maksuton.

Koulutus alkaa 30.3.2022 ja päättyy vuoden kuluttua. Opiskelu tapahtuu verkossa, mutta myös lähiopetus on mahdollista.

Erikoistumiskoulutus muodostuu neljästä seuraavasta toisiaan täydentävästä moduulista:

 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija, 10 opintopistettä
 2. Palvelumuotoiluosaaminen, 5 opintopistettä
 3. Vapaavalintaiset sisällöt, 5 opintopistettä
 4. Työelämälähtöinen kehittämistehtävä, 10 opintopistettä

Koulutuksen aikana on noin 15 päivää verkossa toteutettavaa kontaktiopetusta. 

Alta löydät lisätietoa kunkin moduulin sisällöistä.

Ota yhteyttä

Toteutamme koulutuksen 14 AMKin yhteistyössä

Mukana koulutuksessa ovat:

 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Lab-ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Savonia ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisää sosiaali- ja terveysalan koulutuksia: