insinööri tutkii 3D tulostetta laboratoriossa
Täydennyskoulutus

Modernit 3D-teknologiat

Opintojen laajuus

6 kuukautta

Toteutusaika

-

Hakuaika

-

Hinta

Koulutus on Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittama ja maksuton osallistujille.

Kampus

TAMK Pääkampus

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Tekniikka ja luonnontieteet

Opetusmenetelmät

Etäopetus, Lähiopetus

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Hyödynnä tehokkaasti moderneja 3D-tekniikoita digitaalista osaamista vaativissa suunnitteluympäristöissä.

Koulutuksessa perehdytään digitaalisten tekniikoiden erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin tuotesuunnittelussa, sekä pyritään edistämään työllistymistä alan yrityksiin.
Koulutus tähtää insinööritaitojen täydentämiseen hyödyntämällä moderneja 3D-tekniikoita.

Työttömille tarkoitettu täydennyskoulutus sisältää 3D-mallintamista lisäävän valmistuksen teknologioita, rakenteiden lujuusopillista tarkastelua sekä topologiaoptimointia.

Koulutus on tarkoitettu teknisen alan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on suunnittelukokemusta ja jotka tarvitsevat lisäosaamista työllistyäkseen ja pystyäkseen toimimaan nykyaikaista digitaalista osaamista vaativissa suunnitteluympäristöissä

Koulutus järjestetään Tampereen ammattikorkeakoulun modernissa kokeilu- ja oppimisympäristö FieldLabissä, jossa on monipuoliset robottipohjaiset 3D-tulostimet ja VR-tilat.


Koulutus kestää kuusi kuukautta, josta kaksi kuukautta on teoriaopetusta ja neljä kuukautta työssäoppimista alan yrityksessä. Koulutuksen teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena arkipäivisin päiväopetuksena Tampereen ammattikorkeakoulussa, Kuntokatu 3, Tampere.

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus verkossa (Teams) 27.1.2022 klo 13-14. Pääset ilmoittautumaan tilaisuuteen kopioimalla selaimeesi oheisen osoitteen: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/32757/lomakkeet.html

ELY-keskus
TE-palvelut
Tampereen ammattikorkeakoulun logo.