mibilisoitu sairaanhoitaja kuva
Täydennyskoulutus

Mobilisoitu sairaanhoitaja 30 op

Mobilisoitu sairaanhoitaja, 30 op

Terveydenhuollon ammattilaisen työkenttä muuttuu tulevaisuudessa. Potilaan hoitaminen kotona edellyttää terveydenhuollon ammattilaiselta terveysalan osaamista ja yhdistettynä sosiaalialan tuntemukseen. Tavoitteena on tukea kotihoitopotilasta ja tämän läheisiä selviämään kotona mahdollisimman pitkään. Tarvitaan uudenlaisia sairaanhoitajia ei-kiireellisille potilaille.

Opintojen laajuus

30 op

Toteutusaika

24.9.2019–syyskuu 2020

Kampus

TAMK pääkampus

Kaupunki

Haku alkaa

Hae viimeistään

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta. Koulutuksen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Järjestävä yksikkö

TAMK EDU

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus

Kuvaus

Koulutus tarjoaa valmiudet toimia mobilisoituna sairaanhoitajana, joka toimii kotihoitopotilaan hoitotyössä potilaan/asiakkaan hoidon tarpeen arviointiapuna, kotihoidon tukena ja tarvittaessa ohjaa potilasta ja tämän läheisiä sosiaali- ja terveyspalveluiden verkostossa eteenpäin. Hän pystyy toteuttamaan laaja-alaista moniammatillista yhteistyötä kotihoitopotilaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi.

Koulutus painottuu kotihoitopotilaan hoidon tarpeen arviointitaitojen, terveys- ja sosiaalipalveluverkoston keinojen ja kotiin vietävien ei-kiireellisten hoitopalvelujen opiskeluun käytännönläheisesti tutkimustietoa hyödyntäen.

Sisältö

  • Kotihoitopotilaan hoitamisen lähtökohdat; arjessa selviäminen 4 op
  • Hoidon tarpeen arviointi 6 op
  • Kliiniset hoitotaidot kotona 5 op
  • Kotihoitopotilaan ja tämän läheisten ohjaus ja opetus 4 op
  • Moniammatillinen hoitotyö ja tiimityöskentely 3 op
  • Kehittämistehtävä 8 op

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakea laillistetut sairaanhoitajat (sairaanhoitaja, ensihoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö). Hakijalla tulee olla viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kahden vuoden työkokemus akuuttihoidon, ensihoidon, kotihoidon tai tehohoidon yksiköissä. Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen ja työkokemuksen perusteella.

Ohjelma

24.9.2019–syyskuu 2020

Lähipäivät:

2019

24.9 & 25.9 – 22.10 & 23.10 – 7.11 & 8.11 – 18.11 & 19.11 – 12.12 & 13.12

 

2020

tammikuussa kaksi päivää,

helmikuussa kaksi päivää,

maaliskuussa neljä päivää,

huhtikuussa kaksi päivää,

toukokuussa kaksi päivää.

Opetusjärjestelyt

Opiskelun toteutetaan osittain verkko-opintoina, lähipäivät ovat työpajapäiviä, pienseminaareja, asiantuntijaluentoja ja simulaatiototeutuksia. Opiskelija toteuttaa työelämälähtöisen ja verkostotoimintaan liittyvän kehittämistehtävän.

Esitietovaatimukset

20.6 mennessä tulee toimittaa kopio sairaanhoitajan, ensihoitajan, terveydenhoitajan, kätilön – tutkintotodistuksesta ja työtodistuksista viimeisen kahden vuoden ajalta s-postiosoitteeseen tuija.rasku@tuni.fi. Näiden perusteella tehdään valinnat ja kutsutaan pääsykokeeseen.

Kirjallinen valintakoe TAMKissa 6.8.2019 klo 9.00 – 11.00.

Lisätietoa

Lisätietoja koulutuksesta:
Tuija Rasku
p. 050 3425770 | tuija.rasku@tuni.fi


Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Kersti Jääskeläinen
p. 050 3215147 | kersti.jaaskelainen@tuni.fi

Näin haet

Haku tapahtuu 20.6. mennessä sähköisellä lomakkeella.

Kirjallinen valintakoe


Kirjallinen valintakoe järjestetään 6.8.2019 klo 9.00 – 11.00. Valintakokeen kysymykset liittyvät anatomia-fysiologiaan, sairaanhoitajan hoitotaitoihin, lääkeaineoppiin ja potilaan voinnin arviointiin. Suositeltavaa kirjallisuutta mm.  Leppäluoto et al. (2017) Anatomia ja fysiologia, Saano et al. (2018) Lääkehoidon käsikirja, Ahonen et al. (2019) Kliininen hoitotyö ja Alanen et al. (2016) Oireista työdiagnoosiin.