Hyppää pääsisältöön
Hoitaja videopuhelussa potilaan kanssa.

Mobilisoitu hyvinvointialueen hoitotyön ammattilainen

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

Kolme 10 opintopisteen moduulia (yht. 30 op)

Toteutusaika

8.9.2022-31.12.2023

Hakuaika

1.3.2022-1.8.2022

Hinta

1750 € (sis. alv 24 %) /10 op kokonaisuus

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Haluatko kehittää osaamistasi asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja harjaantua pientoimenpiteiden tekemisessä? Tarvitsetko lisätietoa ohjataksesi kansalaista sote-verkoston hoitopoluilla?

Tulevaisuuden terveydenhuollon ammattilainen on asiantuntija, joka arvioi henkilön ei-kiireellistä ja kiireellistä hoidon tarvetta puhelimitse tai paikan päällä. Hän pystyy toteuttamaan itse pientoimenpiteitä ja käynnistämään henkilön sote-hoitoketjun. Hänellä on käytössään moniammatilliset ja digitaaliset tukipalvelut. 

Hoitopalvelun ammattilainen pyrkii toimillaan ennaltaehkäiseviin ja ennakoiviin hoitopolkuratkaisuihin vähentäen kansalaisten pikakäyntejä terveydenhuollon päivystyspisteissä ja parantaen henkilön mahdollisuuksia selvitä kotonaan mahdollisimman pitkään.

Koulutuksessa täydennät valmiuksiasi työskennellä perusterveydenhuollossa potilaan tai asiakkaan kodin ja sote-hoitopolkujen yhteyspinnoilla. Koulutus vahvistaa taitojasi kiireellisen ja ei-kiireellisen hoidon ja palvelun tarpeen arviointiin eri-ikäiten henkilöiden luona. Harjoittelet hyödyntämään tulevaisuuden terveysteknologiaa, virtuaalisia oppimisympäristöjä ja toteuttamaan kliinisiä taitojasi simuloiduissa tilanteissa. Kokoat itsellesi tietopankin tämän päivän ja tulevaisuuden sote-palveluista ja opit, miten niitä voidaan hyödyntää. Saat mukaasi tuoreinta tutkimustietoa työelämään vietäväksi.

Kenelle mobilisoidun hyvinvointialueen hoitotyön koulutus sopii?

Koulutus sopii sinulle, jos sinulla on:

  • suomalainen sote-alan AMK- tai opistoasteen tutkinto
  • vähintään neljä vuotta työkokemusta, joista vähintään kaksi on omalta erikoisalaltasi

Valitsemme hakijat työkokemusvuosien perusteella. Pyrimme saamaan mukaan osallistujia sosiaali- ja terveysalan eri ammattiryhmistä. 

Mobilisoidun hyvinvointialueen hoitotyön koulutuksen sisällöt ja toteutus

Koulutus on jaettu kolmeen 10 opintopisteen moduuliin.

  1. Hoidon tarpeen arvioinnin ja pientoimenpiteiden työpajat
  2. Palveluntarpeen arvioinnin, sote-hoitopolkujen ja juridiikan opinnot
  3. Digitaalisen ja telemetrisen hoitotyön opinnot

Voit halusi mukaan suorittaa joko yhden moduulin tai koko kokonaisuuden. Lisätietoa kustakin moduulista löydät alempaa tältä sivulta.

Koulutus toteutuu monimuoto-opintoina, jotka voi suorittaa työn ohella. Opiskelu on käytännönläheistä.

Lähitapaamisia on keskimäärin kerran kuukaudessa torstai-iltaisin ja perjantaisin. Lähiopiskelu muodostuu orientoivista asiantuntijaluennoista, pienseminaareista, työpajoista ja simulaatioista. Opinnot sisältävät myös itsenäistä opiskelua ja etäopiskelua. 

Mikäli suoritat koko 30 opintopisteen kokonaisuuden, opintoihin kuuluu myös 1–2 viikon työelämään tutustumisjakso. Opiskelija hankkii harjoittelupaikkansa itse.

Osaamista varmistetaan ja arvioidaan koulutuksen aikana seminaariesitysten, simulaatioharjoitusten ja työelämäpaneelien avulla.

Lisää sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia:

Hoidon tarpeen arviointi puhelimitse

Tutustu, käytä ja harjaannu puhelimitse tehtävän hoidon tarpeen arviointiin ja ota digitaaliset ja lähiarviointi-työkalut käyttöön!

Järjestämme koulutuksen 5.5.–19.5.

Sairaanhoitajamies.

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Meiltä löytyy kattavasti jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia sekä sote-alan ammattilaisille että organisaatioille.