Mitä ovat avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot?

polkuopinnot

Avoimen AMKin opinnot voivat toimia hakuperusteena ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi. Kun olet suorittanut 60 opintopistettä AMK-tutkintoon tai 15-30 opintopistettä YAMK-tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta. YAMK-tutkintoon haettaessa pitää täyttää myös pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset.

Huomaa, että vaaditun opintopistemäärän suorittaminen ei takaa pääsemistä tutkinto-opiskelijaksi. Se antaa kuitenkin mahdollisuuden hakea muihinkin ammattikorkeakouluihin kyseiseen koulutusohjelmaan mikäli ko. tutkintoon on mahdollista hakea erillishaussa. TAMKissa määritellään vuosittain mihin tutkinto-ohjelmiin erillishaku avataan.

Jos pystyt opiskelemaan täyspäiväisesti, tarjoamme valmiiksi suunniteltuja polkuopintoja, joissa erillishaussa vaaditun opintopistemäärän suorittaminen onnistuu vuodessa. Tällöin sinulla pitää olla mahdollisuus opiskella täysipäiväisesti päiväaikaan tai monimuotokoulutuksessa niin, että lähiopetusta on iltaisin tai torstaista lauantaihin. Tarkemmat tiedot järjestämismuodosta löydät kunkin polkuopinnon kohdalta.

AMK-tutkinnon lyhyet polkuopinnot insinööritutkintoon kannattavat myös! Lyhyempien polkujen suorittamisen jälkeen voit hakea tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa ja suorittamasi opinnot hyväksiluetaan tutkintoon.

Suomenkielisissä opinnoissa vaaditaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa ja englanninkielisissä ohjelmissa vastaavasti sujuvaa englannin kielen osaamista. Suomenkielisten tutkinto-ohjelmien opetusmateriaali saattaa olla myös englanninkielistä.