Pora
Tutkinto-ohjelma

Materiaalitekniikan DI-ohjelma

Pora

Materiaalitekniikan erityisosaajaksi

Tieteellisiä ratkaisuja teollisuuden materiaaliongelmiin.

Tampereen yliopiston materiaaliopin laboratorio keskittyy kaikkien teollisuudelle merkittävien materiaalien kuten metallien, keraamien, muovien ja komposiittien kehittämiseen sekä erilaisten uusien pinnoitteiden ja pinnoitusmenetelmien luomiseen. Pyrimme sekä tutkimuksessa että opetuksessa ratkaisemaan teollisuuden materiaaliongelmat tieteellisin menetelmin.

Materiaalitiede tutkii erilaisten materiaalien valmistamista sekä materiaalien mikro- ja makrorakennetta, kemiallista koostumusta, teknisiä ominaisuuksia ja teollisia käyttösovelluksia. Siirrämme huippututkimuksesta saadun uusimman tiedon suoraan opetukseen, sillä tutkimuksemme ja opetuksemme ovat erottamattomasti sidoksissa toisiinsa.

Materiaalitekniikka on sinulle sopiva opintosuunta, jos olet kiinnostunut ratkomaan teollisuuden ongelmia koneenrakennuksen, liikenteen, lääketieteen, energia-, prosessi- ja kemiantekniikan sekä ympäristötekniikan osa-alueilla. Meille suuntautuvatkin usein esimerkiksi konetekniikan, kemian ja prosessitekniikan ja muiden materiaalitekniikan lähialojen AMK-insinöörit laajentamaan osaamistaan materiaalitieteen alalla.

Voit erikoistua metalli- ja keraamimateriaaleihin, polymeerimateriaaleihin, biomateriaaleihin tai materiaalikemiaan, ja räätälöidä tutkintoasi syvemmin oman kiinnostuksesi ja urasuunnitelmiesi mukaan. Voit suorittaa myös kansainvälisen diplomi-insinöörin kaksoistutkinnon, jolla voit edelleen laajentaa osaamistasi ja varmistaa erottumisesi työmarkkinoilla.