Laskenta
Tutkinto-ohjelma

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus

Laskenta

Ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistää diplomi-insinöörin ja aineenopettajan tutkinnot

Ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistää diplomi-insinöörin tutkinto ja matemaattisten aineiden opettajan pätevyys.

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus tarjoaa Suomessa ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää diplomi-insinöörin tutkinto ja matemaattisten aineiden opettajan pätevyys. Valmistuvalla on lukuisia työmahdollisuuksia: opetustehtävät perusasteella, lukioissa, ammattikouluissa ja ammattikorkeakouluissa sekä työskentely diplomi-insinöörin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä esimerkiksi tutkijoina, tutkimus- ja tuotekehitysinsinööreinä tai kouluttajina teollisuusyrityksissä.

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus koostuu kolmivuotisesta tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta (teknis-luonnontieteellinen opintosuunta) ja kaksivuotisesta teknis-luonnontieteellisestä diplomi-insinöörin tutkinnosta.  

Opinnot ovat pitkälti yhteisiä teknis-luonnontieteellisen opintosuunnan opiskelijoiden kanssa. DI-opettajan vahvuutena onkin käytännöllinen näkökulma opetettaviin aineisiin. Aineenopettajan pätevyys on mahdollista saada matematiikasta, fysiikasta, kemiasta ja tietotekniikasta. Tavallisesti opetettavia aineita on tutkinnossa kaksi.

Opintojen aikana saavutetaan vahva matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen. DI-vaiheessa suoritetaan aineenopettajan pedagogiset opinnot, joihin sisältyy opetusharjoittelua. Opintojen aikana on mahdollista hankkia opetuskokemusta kampuksella tai kouluissa. Myös yliopiston tutkimusryhmiin on mahdollista päästä mukaan hankkimaan käytännön kokemusta jo opintojen aikana.

Tervetuloa rentoon yhteisöömme Hervannan kampukselle!