Laskenta
Tutkinto-ohjelma

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus, Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus

Laskenta

Ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistää diplomi-insinöörin ja aineenopettajan tutkinnot

Kiinnostaako sinua matemaattisten aineiden opettaminen ja diplomi-insinöörin tutkinto? Voit valita kummatkin!

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus tarjoaa Suomessa ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää teknis-luonnontieteellinen diplomi-insinöörin tutkinto ja matemaattisten aineiden opettajan pätevyys. Valmistuvalla on lukuisia työmahdollisuuksia: opetustehtävät perusasteella, lukioissa, ammattikouluissa ja ammattikorkeakouluissa sekä työskentely diplomi-insinöörin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä esimerkiksi tutkijoina, tutkimus- ja tuotekehitysinsinööreinä tai kouluttajina teollisuusyrityksissä.

Opintojen alusta saakka on mahdollista tutustua laboratorioiden kansainväliseen kärkitutkimukseen ja hakeutua tutkimusryhmiin harjoittelijaksi tai kesätyöntekijäksi. DI-opettajan vahvuutena onkin käytännönläheinen näkökulma opetettaviin aineisiin. Opinnot ovat pitkälti yhteisiä teknis-luonnontieteellisen opintosuunnan opiskelijoiden kanssa. Aineenopettajan pätevyyden voi tehdä matematiikasta, fysiikasta, kemiasta ja tietotekniikasta. Opintojen loppupuolella suoritetaan aineenopettajan pedagogiset opinnot, joihin sisältyy opetusharjoittelua. Opetusosaamistaan voi kerryttää opintojen aikana myös esimerkiksi vetämällä laskuharjoitusryhmiä.

Tervetuloa innokkaaseen opiskelu- ja tutkimusyhteisöömme Hervannan kampukselle!