lohtu
Täydennyskoulutus

Lohtu - lukion ohjaajien tuki

Tukea lukion ohjaushenkilöstölle

Hankkeessa kirkastetaan lukioiden ohjaushenkilöstön yhteistä näkemystä uudistuneen lukiolain ja opetussuunnitelman vaikutuksiin.

Koulutuskokonaisuus toteutetaan verkkoseminaareina. Jokaiseen seminaariin liittyy omaan työhön ja organisaatioon suuntaava kehittämistehtävä seminaarin teemoista. Kohtaamisia tapahtuu myös avoimessa verkkoympäristössä, joka on käytössä koko hankkeen ajan. Lopuksi toteutetaan osanottajille yhteinen Open Space -päivä.

Seminaarit: 

1. Toivon ohjaus – seminaari, asiantuntijana Helena Kasurinen ja Spencer Niles (tallenne) 1op

ryhmä 1, webinaari 3.9.2021
ryhmä 2, webinaari 10.9.2021

 

2. Valmentava ohjaus –seminaari, asiantuntijana Pekka Rantanen 1op


ryhmä 1 webinaari 1.10. 2021
ryhmä 2 webinaari 8.10. 2021
 

3. Muutos ja ohjaus – seminaari, asiantuntijapuheenvuoro Arto O. Salonen (tallenne) 1op:

ryhmä 1, webinaari 17.9. 2021
ryhmä 2, webinaari 24.9. 2021
 

4. LOHTU - Open Space (0,5op), kaikille ryhmille yhteinen 5.11.2021 Tampereella

Ennakkotehtävä ja koko hankkeen aikainen Moodle - verkkoympäristö toimii keskustelu- ja jakamisfoorumina, joka on kaikille seminaarin osallistujille yhteinen. Tarkemmat sisältökuvaukset löytyvät Koulutuksen kuvaus -välilehdeltä.

Kokonaisuuden opintopistekertymä on 2 - 4,5 riippuen siitä, kuinka moneen seminariin osallistutaan. Katso koulutusten tarkemmat sisällöt ja päivämäärät Koulutusten kuvaus-välilehdeltä.

Kohderyhmä: Lukioiden ohjaushenkilöstö, ammatillisten oppilaitosten ohjaushenkilöstö, oppilaitosjohto

Ilmoittaudu mukaan: https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31741/lomake.html

Hankkeen rahoittaja