Rahtilaiva, kolleja, lentokone ja kuorma-auto
Täydennyskoulutus

Logistiikka-alan asiantuntija

Maksutonta koulutusta logistiikkaa-alan osaajille!

Toimintaympäristön ja teknologian kehitys muuttaa vauhdilla myös logistiikan ja liikenteen työmarkkinoita, tehtäväkenttää ja osaamistarpeita.
Tarpeita nousee muiden muassa digitalisaation seurauksena, ympäristönäkökulmien entistä paremmasta huomioimisesta sekä liikenteen uusista palvelumalleista, käyttövoimista ja energiaratkaisuista, kuten sähköinen liikenne ja latausratkaisut.

Tämä koulutuskokonaisuus on rakennettu vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja tunnistaen logistiikka-alan rajapinnat muihin toimialoihin. Näin muodostuu pintaa syvemmälle menevä kokonaisuus logistiikka- ja liikennealan tulevaisuuden keskeisistä osaamisista. 

Koulutuskokonaisuus on 30 opintopistettä ja teemaa lähestytään jokaisella opintojaksolla eri näkökulmasta. Kokonaisuudesta voi suorittaa tarvittaessa myös yksittäisiä opintojaksoja (5 op).

Koulutukseen voidaan ottaa 20-25 osallistujaa. Koulutus on osallistujalle maksuton. 
 

Olemme saaneet koulutusohjelman toteuttamiseen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustuksen.

Toimintaympäristön muutokset, kuten voimistuva tarve hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, digitalisaation mahdollistamat uudet toimintamallit ja automatisoitumiskehitys, vaikuttavat logistiikkaan ja kuljetuksiin 2020-lukua lähestyttäessä. Vaikka ympäristöhaittojen vähentäminen ja päästöjen pienentäminen ovat olleet esillä jo vuosikymmeniä, nykyiset muutospaineet ohjaavat kehittämistä huomattavasti aiempaa suuremmalla painoarvolla.
Kestävämpää ja automatisoidumpaa logistiikkaa