muutos kyltit
Täydennyskoulutus

Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa - Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö

Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa - Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö

Liiketoimintaosaaminen ja uudet johtamismallit korostuvat, kun palvelujen johtaminen ja tuotanto ovat murroksessa ja uudet ekosysteemit haastavat vanhoja toimintamalleja. Palvelujen tuotanto monituottajamallissa mahdollistaa palvelujen yhdistämisen asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Liiketoimintaosaaminen nousee esiin julkisen ja yksityisen sektorin kohtaamisissa modernin johtamisen kysymyksenä.

Ohjelma tarjoaa osallistujille

 • Tutkittua tietoa ja käytännön kokemuksia julkisen ja yksityisen yhdistävistä ekosysteemeistä
 • Mahdollisuuden terävöittää liiketoimintaosaamista ja strategista ajattelua uudenlaisessa kilpailutilanteessa
 • Verkostoitumismahdollisuuden kokeneiden johtaja ja asiantuntijakollegoiden kanssa.

Koulutus soveltuu EMBA-valinnaisiin opintoihin. Syksy 2019

Opintojen tavoitekesto

3 kk

Opintojen laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

10.-11.12.2019 sekä 6.-7.2., 19.3.2020

Kaupunki

Ilmoittaudu viimeistään

Hinta

2450 euroa + alv 24%

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus

Tutkintotaso

Muut opinnot

Sisältö

Strategiatyö 10.12.2019

 • Toimiva monitasohallinta
 • Strategisen ajattelun ja johtamisen ydin
 • Strategia monien organisaatioiden yhteistyönä

Pääkouluttaja professori Arto Haveri

Ekosysteemitalouden uudet toimintamallit 11.12.2019

 • Public-private yhteistyön erityispiirteet
 • Ekosysteemit ja ekosysteemitalous
 • Yhtiöittäminen: toiminnallisuus, kilpailukyky ja liiketalous

Pääkouluttaja professori Jan-Erik Johanson

Asiakaskokemus ja kilpailukyvyn rakentaminen 6.-7.2.2020

 • Mindset-muutos: tuotantolähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen
 • Asiakastarve ja –kokemus: markkinoiden segmentointi ja oman tarjoaman positiointi
 • Kilpailudynamiikka ja markkina-analyysi
 • Palveluinnovaatiot ja palvelujen integraatio

Pääkouluttaja professori Hannu Saarijärvi

Johtamisjärjestelmät ja tuloksellisuuden johtaminen 19.3.2020

 • Tiedolla johtaminen palveluketjuissa
 • Johdon informaatio päätöksenteon tukena 
 • Ohjausmekanismit oman organisaation ja ekosysteemin tuloksellisuuden johtamisessa

Pääkouluttaja professori Jarmo Vakkuri

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu johtajille, jotka haluavat laaja-alaistaa ja syventää otettaan johtamiseen erilaisissa monituottajamalleissa ekosysteemitalouden toimintaympäristössä. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi valtiollisten ja kunnallisten organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen ja muiden yleishyödyllisten organisaatioiden johto- ja avainhenkilöille sekä yritysjohtajille ja asiantuntijoille, joiden organisaatiot tuottavat palveluja julkiselle ja kolmannelle sektorille.

Opetusjärjestelyt

Lähiopetus koostuu luento-opetuksesta, case-esityksistä, ryhmäpohdinnoista sekä kouluttajien ja osallistujien yhteisistä keskusteluista. Kullakin lähikoulutusjaksolla on useita eri kouluttajia, jotka edustavat niin akateemista osaamista kuin käytännön kokemusta julkisten organisaatioiden johtamisesta ja kehittämisestä. Lähiopetusta syventävät kirjallisuusvinkit, omakohtaiset pohdinnat opitun soveltamisesta käytäntöön sekä keskustelun koulutusryhmän osallistujien kesken.

Lisätietoa

Marjukka Kuutti, marjukka.kuutti@tuni.fi 050 536 8128

Perumisehdot

Osallistumisen perumisesta viimeistään viikko viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peritään 20 % osallistumismaksusta kulujen peittämiseksi. Jos peruutus tapahtuu 1-7 päivää ennen koulutuksen alkua, peritään 50 % osallistumismaksusta. Koko osallistumismaksu peritään, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan. Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilölle.