muutos kyltit
Täydennyskoulutus

Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa - Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö

muutos kyltit

Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa - Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö

Liiketoimintaosaaminen ja uudet johtamismallit korostuvat, kun palvelujen johtaminen ja tuotanto ovat murroksessa ja uudet ekosysteemit haastavat vanhoja toimintamalleja. Palvelujen tuotanto monituottajamallissa mahdollistaa palvelujen yhdistämisen asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Liiketoimintaosaaminen nousee esiin julkisen ja yksityisen sektorin kohtaamisissa modernin johtamisen kysymyksenä.

Ohjelma tarjoaa osallistujille

  • Tutkittua tietoa ja käytännön kokemuksia julkisen ja yksityisen yhdistävistä ekosysteemeistä
  • Mahdollisuuden terävöittää liiketoimintaosaamista ja strategista ajattelua uudenlaisessa kilpailutilanteessa
  • Verkostoitumismahdollisuuden kokeneiden johtaja ja asiantuntijakollegoiden kanssa.