Erikoistumiskoulutus

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Opintojen laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

-

Hakuaika

-

Hinta

1500 € (alv 0%). Koulutus on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa.

Kaupunki

Tampere

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus

Tule syventämään ammatillista osaamistasi lastensuojelutyön vaativalla kentällä!

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää ammatillista erikoisosaamistasi ja asiantuntijuuttasi. Koulutuksen teemat perustuvat lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja tuen tarpeisiin, lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistarpeisiin sekä yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa esimerkiksi työelämän muuttuvat vaatimukset haastavat lapsiperheitä.

Olemme suunnitelleet koulutuksen sosiaalihuollon, lastensuojelutyön ja ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden yhteistyössä.

Erikoistumiskoulutus muodostuu seitsemästä opintojaksosta:

 • Lapset, nuoret ja moninaiset perheet muuttuvassa yhteiskunnassa (kaltoinkohtelu ja syrjäytymisen riski)
 • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä tulosten ja vaikutusten näkökulmasta
 • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä
 • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä
 • Ehkäisevän lastensuojelutyön ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt
 • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen osallistava kehittäminen lastensuojelutyössä (palvelumuotoilu)

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen opintojaksot täydentävät toisiaan. Opintojaksojen sisällöissä painottuvat lastensuojelun työmuodot, -menetelmät ja -käytännöt sekä niiden kehittäminen palvelumuotoilun keinoin. Lisäksi korostuu monialaisten ja moniammatillisten verkostojen hyödyntäminen lastensuojelutyössä.

Voit tutustua tarkempaan opetussuunnitelmaan oheisen linkin kautta.

Koulutuksen ohjelma:

Toteutamme koulutuksen monimuotokoulutuksena, joka koostuu noin 14 lähipäivästä ja lähipäivien välillä tapahtuvasta itsenäisestä opiskelusta. Jos korona-tilanne sitä vaatii, meillä on valmius toteuttaa koulutus etänä monipuolisia pedagogisia menetelmiä käyttäen.

Alustavat lähi- tai etäpäivät ovat seuraavasti keskiviikkoisin ja torstaisin:

 • 15.–16.9.2021
 • 27–.28.10.2021
 • 12.–13.1.2022
 • 2.–3.2.2022
 • 30.–31.3.2022
 • 20.-21.4. 2022
 • 11.–12.5.2022

Koulutuksen kohderyhmä:

Erikoistumiskoulutus sopii sinulle, jos:

 • Olet sosionomi tai sairaanhoitaja (AMK), tai sinulla on vastaava aiemman opistoasteen tutkinto
 • Sinulla on jo työkokemusta lasten, nuorten ja perheiden parissa toimimisesta
 • Työskentelet lastensuojelussa, olet siirtymässä lastensuojelun tehtäviin tai tarvitset muista syistä työssäsi vahvempaa lastensuojelun osaamista

Ota meihin yhteyttä

Lisää sosiaalialan koulutuksia: