Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus
Erikoistumiskoulutus

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Tule syventämään ammatillista osaamistasi lastensuojelutyön vaativalla kentällä!

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus tarjoaa ammatillisen erikoisosaamisen ja asiantuntijuuden kehittämismahdollisuuksia, jotka perustuvat lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja tuen tarpeisiin, lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisvaateisiin sekä yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa esimerkiksi työelämän joustavuusvaateet haastavat lapsiperheitä. Olemme suunnitelleet koulutuksen sosiaalihuollon, lastensuojelutyön ja ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden yhteistyössä.

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen tarve on kiistaton. Lastensuojelutyön osaamisen kehittämistarve huomioituu vuonna 2014 julkaistussa Lastensuojelun laatusuosituksessa. Laatusuosituksen mukaan lastensuojelutyö on vaativaa. Suosituksessa todetaan, että lastensuojelutyötä tekevät tarvitsevat tuekseen vahvan perus-, erikois- ja täydennyskoulutuksen, osaamista lastensuojelutyön eri osa-alueilta, menetelmiä lastensuojelutyön kehittämiseen ja osallistumismahdollisuuksia asiantuntijatyöryhmiin.

Opiskelijapalautetta koulutuksesta:

 ”Mahtava koulutus. Mielestäni koko koulutus on erinomaisesti rakennettu, yhdistyy teoria ja käytäntö ja opettajat ovat mahtavia!”

”Suhtaudun työhön varmasti eri lailla kuin ennen. Sen, minkä ennen ajattelin olevan hyvä alku ammatilliselle kehittymiselle, tajuan koulutuksen myötä olevan jo laadukasta työtä. Teen työtäni vielä enemmän sydämellä ja tunteella tämän koulutuksen jälkeen.”

” Asiantuntijuus ja oma ammatillinen itsevarmuus kasvoi, selkeytti omaa työnkuvaa ja lisäsi osaamista omissa työtehtävissä.”

Osallistujan tarina koulutuksesta:

"Työ ja koulutus ovat kulkeneet todella hyvin käsi kädessä ja tukeneet toinen toisiaan."

Lue, mitä Heidi ja koulutuksen vastuuopettajat koulutuksesta kertovat!

Ota meihin yhteyttä

Lisää erikoistumuskoulutuksia: