Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Tule syventämään ammatillista osaamistasi lastensuojelutyön vaativalla kentällä!

Sosiaalihuollon ja lastensuojelutyön sekä ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden yhdessä laatima Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus tarjoaa ammatillisen erikoisosaamisen ja asiantuntijuuden kehittämismahdollisuuksia, jotka perustuvat lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja tuen tarpeisiin, lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisvaateisiin sekä yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa esimerkiksi työelämän joustavuusvaateet haastavat lapsiperheitä.

Koulutuksen hakuaikaa on pidennetty, muutama paikka vielä vapaana. Hae koulutukseen 13.12.2019 mennessä!

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen tarve on kiistaton. Lastensuojelutyön osaamisen kehittämistarve huomioituu vuonna 2014 julkaistussa Lastensuojelun laatusuosituksessa. Laatusuosituksen mukaan lastensuojelutyö on vaativaa. Suosituksessa todetaan, että lastensuojelutyötä tekevät tarvitsevat tuekseen vahvan perus-, erikois- ja täydennyskoulutuksen, osaamista lastensuojelutyön eri osa-alueilta, menetelmiä lastensuojelutyön kehittämiseen ja osallistumismahdollisuuksia asiantuntijatyöryhmiin.

"Työ ja koulutus ovat kulkeneet todella hyvin käsi kädessä ja tukeneet toinen toisiaan", kertoo koulutuksen käynyt Heidi Välimäki.

Lue tästä, mitä Heidi ja koulutuksen vastuuopettajat koulutuksesta kertovat!